Lietuvos herbas (pagal M. Dobužinskio projektą)

Vytauto Didžiojo karo muziejaus Istorinių daiktų rinkinyje saugomas Lietuvos herbas, kuris buvo nulietas 1934–1940 m. pagal M. Dobužinskio projektą. Kauno siaurojo geležinkelio liejykloje Šančiuose 1945 m. dirbusiam darbininkui buvo įsakyta herbą išlydyti, tačiau jis išsaugojo svarbią istorinę vertybę ir 1989 m. perdavė muziejui. 

Kaip valstybinis šis herbas nebuvo patvirtintas, tačiau, anot istoriko dr. E. Rimšos, XX a. 4 dešimtmečio Lietuvos viešajame gyvenime neretai buvo naudojamas: tokie herbai buvo tvirtinami prie traukinių vagonų, kabinami įstaigose.

Prieš tris dešimtmečius šis eksponatas sulaukė savo ypatingos valandos ir įsiamžino atkurtos Nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Tarpininkaujant sąjūdiečiams-muziejaus darbuotojams, herbas buvo pritvirtintas prie raudonu aksomu aptrauktos plokštės ir perduotas disidentei, politinei kalinei-tremtinei Jadvygai Bieliauskienei, kuri 1990 m. kovo 11-ają Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo posėdyje, uždengus sovietinį herbą, įnešė jį į Seimo salę ir pastatė tribūnoje, kaip atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos simbolį.

Herbas nulietas iš bronzos, pritvirtintas prie aksomu aptrauktos faneros plokštės. Jo matmenys: herbo-263 x 217 mm, plokštės- 470 x 380 mm.