Lietuvos kariai šiais metais dalyvaus 11-oje tarptautinių operacijų

Šią savaitę Lietuvos kariai pradeda dalyvavimą naujoje NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijos Irake (angl. NATO Mission Iraq, NMI). Šiai operacijai skiriami du Lietuvos kariai, kurie jau pasiekė operacijos rajoną Bagdade ir netrukus pradės tarnybą. Nekovinė operacija, kuriai Irako vyriausybės prašymu NATO uždegė žalią šviesą, 2018 m. Aljanso viršūnių susitikime Briuselyje, yra skirta apmokyti šalies saugumo pajėgas. Lietuvos kariai tarnaus Bagdade esančiame operacijos štabe JAV karinėje bazėje. Ir tai bus antroji Lietuvos karių misijos Irake vieta.

NATO operacija Irake – 11-ta tarptautinė operacija, kuriai Lietuva skiria savo karius. Į NATO, Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ir sąjungininkų vadovaujamas tarptautines operacijas Europoje, Azijoje ir Afrikoje Lietuva planuoja šiais metais siųsti apie 170 karių.

Dauguma Lietuvos gyventojų, pagal Krašto apsaugos ministerijos užsakymu 2018 m. gruodį atliktą visuomenės nuomonės tyrimą, remia Lietuvos pastangas kartu su tarptautine bendrija palaikyti taiką ir stabilumą pasaulyje, užkirsti kelią tarpvalstybiniams ir etniniams konfliktams, kovoti su tarptautiniu terorizmu.

Apklausos duomenimis, 72 proc. respondentų mano, kad Lietuvos kariai turėtų būti siunčiami į tarptautines operacijas, jeigu to prašo NATO sąjungininkai. Taip pat, apie 68 proc. apklausos dalyvių išreiškė pritarimą, kad Lietuva turėtų aktyviau prisidėti prie kovos su tarptautiniu terorizmu.

Prie kitos tarptautinės operacijos Irake – Jungtinių Amerikos Valstijų vadovaujamos koalicijos operacijoje Irake „Įgimtas Ryžtas” (angl. US-led operation in Iraq „Inherent Resolve”) – Lietuva prisideda nuo 2017 m., operacijoje nuolat išlaikydama 6 karinius instruktorius, kurie rengia vietines saugumo pajėgas. Kariai tarnauja Danijos kontingento sudėtyje šiaurės vakarinėje Irako dalyje esančiame Ramadi mieste.

Šiais metais Lietuva ir toliau dalyvaus NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Afganistane „Tvirta parama” (angl. Resolute Support Mission, RSM), kuria prisidedama rengiant Afganistano nacionalines saugumo pajėgas. Per 2018 m. Lietuvos karių skaičius operacijoje buvo padidintas daugiau nei dvigubai – nuo 20 iki 50, tokį karių skaičių planuojama išlaikyti ir 2019 metais. Lietuvos kariai tarnauja skirtingose pozicijose Kabule, Herate ir Kandahare.

NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Kosove (angl. NATO KFOR) ir toliau tarnaus vienas Lietuvos karys. NATO taikos palaikymo pajėgų operacijoje Kosove Lietuva dalyvauja nuo 2012 metų pabaigos. Šiai tarptautinei operacijai priskirti Lietuvos kariuomenės judėjimo kontrolės specialistai rotuojasi kas ketvirtį.

ES kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijoje ATALANTA (angl. EUNAVFOR anti-piracy operation ATALANTA) numatytu rotacijos periodu dalyvaus 15 Lietuvos karių. Siunčiamos jau 5-osios Lietuvos karių autonominės laivo apsaugos grupės pagrindą sudarys Karinių jūrų pajėgų kariai. Lietuvos karių pagrindinė funkcija – saugoti Pasaulio maisto programos laivą, Adeno įlankoje ir Somalio vandenyse gabenantį humanitarinę paramą, daugiausiai maistą Somalio žmonėms. Taip pat šiai operacijai Lietuva nuolat skiria po vieną karininką, kuris tarnauja misijos operaciniame štabe Jungtinėje Karalystėje.

Lietuva tęs dalyvavimą ir ES karinėje operacijoje „Sophia” (angl. EUNAVFOR MED operation SOPHIA) Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje. Lietuva 2019 m. operacijai skiria iš 12 karių sudarytą laivo apžiūros grupę (angl. Vessel Boarding Team), vykdysiančią priskirtas užduotis Vokietijos kariniame laive. Iš Karinių jūrų, sausumos ir specialių operacijų pajėgų suformuotos grupės operacijos metu vykdo laivų, sukeliančių įtarimą dėl nelegalaus ginklų ar migrantų gabenimo identifikavimą, apklausą, stabdymą, apžiūrą ir įtartinų asmenų, jų plaukiojimo priemonių sulaikymą. Papildomai, du Lietuvos karininkai tarnybą atliks Italijos kariuomenės štabo laive ir vienas karininkas tarnaus operacijos „Sophia” vadavietėje Romoje, Italijoje.

Europos Sąjungos mokymo misijoje Malyje (angl. EU training mission in Mali, EUTM MALI) planuojama rotacijos pagrindu ir toliau išlaikyti du karius. Lietuvos kariuomenės instruktoriai tarnauja Bamako ir Kuolikoro mieste, kuriame padeda vystyti Malio kariuomenės operacinius gebėjimus ir veiklą, kad ji būtų pajėgi užtikrinti šalies teritorinį vientisumą ir atremti teroristinių grupuočių išpuolius šalies viduje.

Lietuva ir 2019 m. prisidės prie Europos Sąjungos mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (angl. EU training mission in Central African Republic, EUTM CAR), skirdama du Lietuvos karius. Rotacijos principu Bangi mieste misijoje dalyvaujantys Lietuvos kariai vykdo strateginio lygmens patariamąją funkciją, organizuoja karių švietimą ir individualų rengimą karininkams ir puskarininkiams bei prisideda prie operacinių pajėgų rengimo.

Jungtinių Tautų vadovaujamai situacijos stabilizavimo operacijai Malyje MINUSMA (angl. UN-led operation in Mali, MINUSMA) Lietuva išlaikys savo karinį indėlį toliau skirdama iš viso 39 karius. Lietuva JT vadovaujamai operacijai siunčia iš 34 karių suformuotus Pajėgų apsaugos vienetą ir Nacionalinį paramos elementą, kurie vykdo tarptautinių pajėgų apsaugos funkcijas Vokietijos kontingento sudėtyje. Taip pat skiriami 5 Lietuvos kariai, kurie tarnauja operacijos vadavietėse Bamake, Gao ir Timbuktu.

Karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje šios šalies ginkluotųjų pajėgų mokymo tikslais 2019 metais ir toliau dalyvaus apie 30 Lietuvos karių. Jie užduotis atliks per 8 tarnybos vietas Šiaurės, Pietų, ir Vakarų Ukrainoje. Koviniuose veiksmuose Lietuvos kariai nedalyvauja, tačiau jie vykdo karinių pajėgų, specialistų, snaiperių rengimą bei rengia įvairius kursus.

Pagal Seimo mandatą dėl NATO Greitojo reagavimo pajėgoms, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų, taip pat NATO ir ES karinėse vadavietėse tarnaujančių karių siuntimo į tarptautines operacijas NATO Greitojo reagavimo pajėgų mandatą 9 Lietuvos kariai, priskirti 3-iajam NATO ryšių batalionui, 2019 m. dalyvaus NATO paramos Turkijai operacijoje.

Nuotraukos: Asta Kazlauskienė, Gvidas Mamontovas, KAM archyvas, GŠ archyvas