Lietuvos kariuomenėje įkurtas Ryšių ir informacinių sistemų batalionas

Sausio 8 dieną Vilniuje įvyko iškilminga naujo karinio dalinio – Ryšių ir informacinių sistemų bataliono – įkūrimo ceremonija. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono Ryšių ir informacinių sistemų kuopos pagrindu įkurtas naujasis dalinys rūpinsis saugia kariuomenės vidaus komunikacija.

Gedimino Štabo bataliono teritorijoje vykusioje ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, Krašto apsaugos ministerijos atstovai, karinių dalinių vadai, kariai.

Iškilmingos ceremonijos metu naujai susikūrusio Ryšių ir informacinių sistemų bataliono vadu paskirtas majoras Vaidas Černikas.

Naujai įsteigto Lietuvos kariuomenės Ryšių ir informacinių sistemų bataliono pagrindinė užduotis – užtikrinti saugų ryšį tarp Lietuvos kariuomenės padalinių, taip užtikrinant galimybę kariuomenės vadui vadovauti padaliniams ir juos valdyti. Dalinys bus dislokuotas Vilniuje, Gedimino Štabo bataliono teritorijoje.

Srž. sp. Ievos Budzeikaitės nuotr.