Lietuvos kariuomenės karininkai – ginkluotos rezistencijos dalyviai 1944–1946 m.

Pirmieji partizanų junginiai kovai su sovietų okupantais pradėjo burtis 1944 m. rudenį. Šiuo laikotarpiu labiausiai organizuota jėga buvo Lietuvos laisvės armija(LLA), kuri padėjo pagrindus organiazacinei partizanų kovos struktūrai. LLA įkurta 1941 m. gruodžio 13 d. kaip karinė organizacija kovai prieš nacių okupaciją. LLA įsteigėjas buvo Kazys Veverskis-Senis. Nuo 1943 m. pavasario iki 1944 m. liepos mėn. veikė pagal vieningą struktūrą. 1944 m. ji savo gretose sutelkė iki 10 t. narių. Veikiantysis sektorius pavadintas Vanagų vardu pradėjo partizaninę kovą. LLA vadovybė kpt. A.Karalius-Varenis, gen. M. Pečiulionis-Miškinis. 1944 m. rugpjūčio mėn. prie LLA įsteigtas Lietuvos gynimo komitetas (LGK). Jo nariai: pirmininkas K. Veverskis-Senis, ir nariai: gen. M. Pečiulionis-Miškinis ir inžinierius Snarskis-Šnairys.

Ginkluotojoje rezistencijoje dalyvavo apie 110 Lietuvos kariuomenės karininkų, kurių trečdalis žuvo pirmame kovos etape (1944–1946). Didžioji dalis karininkijos į partizanų gretas įstojo 1945 m. pavasarį-vasarą. 1946 m. baigėsi įprastinis ofenzyvinis partizaninis karas, užleisdamas vietą manevriniam, neturinčiam analogijų pasaulyje, partizaniam karui. Kilnojamoji paroda padeda susipažinti su visa šio karo istorija. Šios parodos tikslas – atskleisti ir parodyti buvusių Lietuvos Respublikos kariuomenės karių ir atsargos karininkų, aspirantų bei karo kapelionų indėlį minimu laiku.

 

PARODĄ SUDARO: 10 tentų+5 trikojai stovai. Tentų išmatavimai: 80×160 cm.

Parodą galite užsisakyti el. p. [email protected] arba tel. +370 37 22 28 47.