Lietuvos kariuomenės karininkai – ginkluotos rezistencijos dalyviai 1944–1946 m.

Pirmieji partizanų junginiai kovai su sovietų okupantais pradėjo burtis 1944 m. rudenį. Šiuo laikotarpiu labiausiai organizuota jėga buvo Lietuvos laisvės armija(LLA), kuri padėjo pagrindus organiazacinei partizanų kovos struktūrai. LLA įkurta 1941 m. gruodžio 13 d. kaip karinė organizacija kovai prieš nacių okupaciją. LLA įsteigėjas buvo Kazys Veverskis-Senis. Nuo 1943 m. pavasario iki 1944 m. liepos mėn. veikė pagal vieningą struktūrą. 1944 m. ji savo gretose sutelkė iki 10 t. narių. Veikiantysis sektorius pavadintas Vanagų vardu pradėjo partizaninę kovą. LLA vadovybė kpt. A.Karalius-Varenis, gen. M. Pečiulionis-Miškinis. 1944 m. rugpjūčio mėn. prie LLA įsteigtas Lietuvos gynimo komitetas (LGK). Jo nariai: pirmininkas K. Veverskis-Senis, ir nariai: gen. M. Pečiulionis-Miškinis ir inžinierius Snarskis-Šnairys.
Didžioji dalis karininkijos į partizanų gretas įstojo 1945 m. pavasarį-vasarą. 1946 m. baigėsi įprastinis ofenzyvinis partizaninis karas, užleisdamas vietą manevriniam, neturinčiam analogijų pasaulyje, partizaniam karui. Kilnojamoji paroda padeda susipažinti su visa šio karo istorija.

 

 

Kilnojamosios Vytauto Didžiojo karo muziejaus parodos užsakomos tel.: +370 37 22 28 47 arba el. p.: laura.rimkute@kam.lt