Lietuvos kariuomenės vėliavą perėmė gen. mjr. V. Rupšys

Liepos 25 d. Vilniuje inauguruotas naujasis Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdemaras Rupšys. Katedros aikštėje vykusios visų Lietuvos kariuomenės pajėgų ir brigadų vėliavų rikiuotės metu kariuomenės vėliavą naujai paskirtam vadui perdavė Lietuvos Respublikos Prezidentas ir vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Gitanas Nausėda.

Iškilmingos ceremonijos metu buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl generolo majoro V. Rupšio skyrimo Lietuvos kariuomenės vadu, naujai paskirtas kariuomenės vadas prisiekė Lietuvos žemių vientisumą ir stiprinti Lietuvos kariuomenę, vėliau šalies Prezidentas įteikė generolui Valdemarui Rupšiui kariuomenės vado valdžios regalijas – vėliavą, skeptrą ir kariuomenės vado ženklą.

1990 metais tarnybą pradėjęs gen. mjr. V. Rupšys yra vadovavęs skirtingiems kariuomenės daliniams, tarp jų – ir Mechanizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas”, dirbęs Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento direktoriumi. 2016 m. generolas paskirtas Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadu, po dvejų metų jam suteiktas generolo majoro laipsnis. V. Rupšys yra baigęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, Baltijos gynybos koledžą Estijoje, JAV sausumos karo koledžą. Generolo V. Rupšio skyrimui Lietuvos kariuomenės vadu Seimas pritarė liepos 18 dieną. Kariuomenės vado regalijas generolas perėmė iš kariuomenei nuo 2014-ųjų metų vadovavusio generolo leitenanto Jono Vytauto Žuko.

„Šiandieną galiu drąsiai teigti, kad kariuomenė yra ta vieta, kur itin daug patriotiškai nusiteikusių žmonių, ji yra sveikas kūnas. Patriotizmas čia neapsiriboja žodžiais. Jis tvirtas, nuoširdus, nepalaužiamas. Jis ne kartą patikrintas: tūkstančiai mūsų karių vyko ir tebevyksta į įvairias tarptautines misijas, dalyvauja pratybose ir, nepaisant iššūkių, sąžiningai atlieka savo pareigą Tėvynei bei yra pasirengę ją ginti. Labai didžiuojuosi galėjęs tarnauti su Jumis visais.”, – atsisveikindamas su kariais sakė kadenciją baigęs vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas. Vadovauti kariuomenei baigęs generolas atsisveikino su karių rikiuote ir lydimas plojimų išvyko iš aikštės.

Kariuomenės vadą Lietuvos Respublikos Konstitucijos nustatyta tvarka skiria Respublikos Prezidentas. Paskirtas kariuomenės vadas pareigas eina ne ilgiau kaip 5 metus. Svarbiausias kariuomenės vado uždavinys taikos metu – parengti kariuomenę ginkluotai valstybės gynybai.

Informacija KAM, nuotraukos A. Pliadžio