LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 105-OSIOS METINĖS

Atrodo visai neseniai, beveik prieš 6 metus, prof. Liudas Mažylis Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos Politiniame archyve Berlyne rado Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Augant sukakties metų skaičiui, šis atradimas darosi vis tauresnis. Šiandien minime dar brandesnę, 105 metų, sukaktį, kai minėtasis aktas buvo pasirašytas ir, svarbiausia, Lietuva kitoms tautoms pareiškė skelbianti savo valstybės nepriklausomybę ir laisvę.

XIX a. pabaigoje sąmoningėjanti ir modernėjanti lietuvių tauta morališkai brendo savos valstybės kūrimo idėjai. XX a. pradžioje kilnus siekis palaipsniui įgavo vis ryškesnius kontūrus. 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje susirinkusi Lietuvių konferencija svarstė valstybingumo klausimus ir išrinko Lietuvos Tarybą, kuri žengė lemiamą žingsnį Lietuvos Respublikos link. Posėdžiaudama, diskutuodama, laviruodama sudėtingomis vidaus ir tarptautinėmis sąlygomis, ginčydamasi dėl teisingiausios krypties būsimai valstybei, taryba galiausiai, 1918 m. vasario 16 d., vainikavo savo darbą išsikelto tikslo įgyvendinimu. Šią istorinę dieną 20 tarybos narių vienbalsiai nutarė ir pasirašė aktą, kuriuo prasidėjo naujas demokratinės respublikos gyvavimo etapas. Akto tekste skelbiamas atsisakymas visų buvusių valstybinių ryšių, iki šiol siejusių su kitomis tautomis, žymi pasiryžimą savarankiškai tvarkytis savoje valstybėje, ieškoti palankiausių sprendimų, kuriant savo vidaus ir užsienio politiką. Paskelbtame nutarime suformuluoti teiginiai aiškiai apibrėžė pasirinktą demokratinį kelią, kuriuo Lietuva žygiuoja ir šiandien, nepaisant pusę amžiaus trukusio tiek siekto valstybingumo praradimo.

Vasario 16 d. Nepriklausomybės akto paskelbimas suteikė šiai dienai savotiško šventumo, iškilmingumo ir pasididžiavimo. Ši diena buvo populiarus pasirinkimas minėti svarbius įvykius. Mūsų Vytauto Didžiojo karo muziejus taip pat atidarytas šią dieną 1921 m. Ši šventė, nepaisant visų bandymų slopinti jos nešamą dvasią okupacijų metais, buvo slapčia minima ir šiuo sunkiu metu. Rizikingi ir nelegalūs valstybinių trispalvių vėliavų iškėlimai vienijo tautiečius, primindami, kad akylai budima ir laukiama, kada vėl švęsime savo valstybingumo atkūrimą. Ta diena išaušo 1990 m. kovo 11 d., o šiandien, švęsdami Vasario 16-ąją, džiaugiamės būdami laisvi, neprarandame budrumo, saugodami  iškovotą ir daug aukų pareikalavusią nepriklausomybę, bei stengiamės toliau gražinti ir puoselėti savo mylimą Lietuvą.

 

Nuotraukoje: Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis ir krašto apsaugos ministras mjr. Balys Sližys apvažiuoja Vasario 16-osios kariniam paradui išrikiuotas kariuomenės dalis Paradų aikštėje. Kaunas, 1923 m. vasario 16 d.