Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio pasas

Vytauto Didžiojo karo muziejaus Spaudos rinkinyje surinkta ir saugoma daugiau nei 52900 muziejinių vertybių, atspindinčių Lietuvos valstybingumo raidą ir Lietuvos karybos istoriją. Pirmosios muziejinės vertybės buvo įsigytos 1921 m. įsteigus Karo muziejų, bet kaip atskiras rinkinys pradėtas kaupti 1954 m. Pagal muziejinių vertybių gausą ir įvairovę, rinkinį būtų galima suskirstyti į šias kolekcijas: dokumentai, knygos, periodika ir smulkieji leidiniai, kartografija, filatelija ir filokartija.

Viena įdomesnių šio rinkinio muziejinių vertybių – Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio pasas, išduotas tremtyje 1954 m. birželio 23 d. Vladimiro srities, Vladimiro miesto (SSR Sąjunga) III milicijos skyriaus.

Aleksandras Stulginskis (1885–1969 m.) – antrasis Lietuvos prezidentas, Nepriklausomybės akto signataras, Ministrų kabinetų narys, Seimų pirmininkas, vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos steigėjų, Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas. 1941 m. birželio 7 d. Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) skyriaus A. Stulginskis su žmona buvo suimti ir  ištremti iš Lietuvos. Išvežtas į Krasnojarsko pataisos darbų lagerį (Kraslagą). 1942 m. patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir apkaltintas tuo, kad praeityje buvo Krikščionių demokratų partijos organizatorius, Valstybės Tarybos narys, Lietuvos Prezidentas. A. Stulginskio bylos nagrinėjimas buvo vilkinamas 10 metų ir tik 1952 m. vasario 27 d. Ypatingojo pasitarimo prie TSRS saugumo ministerijos (MGB) nutarimu nubaustas kalėti 25 metus. Po Stalino mirties 1954 m. paleistas iš įkalinimo vietos ir perkeltas į Komiją. 1956 metų gruodį A. Stulginskiui ir jo žmonai buvo leista grįžti į Lietuvą. 1969 m. rugsėjo 22 d. mirė Kaune.