Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos XX rinktinės šaulių moterų fotografijų albumas

Mėnesio TOP vertybė – Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos XX rinktinės šaulių moterų fotografijų albumas. 97 albumo fotografijos atskleidžia XX a. pr. (3–4 dešimtmečių) šios organizacijos susirinkimų, įvairių švenčių akimirkas, taip pat laisvalaikio momentus. Kai kuriuose vaizdeliuose šaulės vilki tautiniais kostiumais, taigi iš to matyti, kad svarbi jų veiklos dalis buvo puoselėti ir populiarinti tautinę kultūrą.

Lietuvos šaulių sąjunga, kaip visuomeninė sukarinto pobūdžio organizacija, yra svarbi dėl savo masto ir dėl to, kad jungia įvairių visuomenės grupių atstovus. Nors buvo įkurta dar 1919 m. birželio 27 d., Klaipėdos XX šaulių rinktinė oficialiai įsteigta tik po sėkmingos 1923 m. Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos operacijos. Tačiau veiklos užuomazgų randama ir šios operacijos išvakarėse.

Iki 1927 m. šaulės dar negalėjo kurti atskirų sąjungos struktūrų. Vėliau moterų vaidmuo Šaulių sąjungoje pamažu augo, joms buvo suteikiama vis daugiau autonomiškumo ir priskiriamos specifinės funkcijos. Lietuvos visuomenėje plito tautos „sušaulinimo“ siekis, kuris palietė ir moteris. 1936 m.  paskelbtame Šaulių sąjungos statute įtvirtintas atskiras šaulės statusas. Numatyta, kad šaulės gali steigti savo atskirus padalinius. 4 dešimtmetyje moterys jau buvo įsivaizduojamos kaip šauliškos ideologijos skleidėjos ir puoselėtojos. Joms buvo priskiriama visuomenės ir šaulių mokymas civiliniais klausimais, logistinių, sanitarinių funkcijų užtikrinimas, tautinės kultūros propagavimas bei istorinės atminties puoselėjimas. Buvo siekiama, kad kiekviena šaulė baigtų kursus ir įgytų karo atveju reikalingų įgūdžių (sanitarijos, priešlėktuvinės apsaugos, tiekimo ir dezinfekavimo ar ugniagesybos). 1940 m. pradžios duomenimis, Šaulių sąjungoje buvo 9 522 šaulės, kurios veikė 396 būriuose.

XX a. 3 dešimtmetyje Klaipėdos XX rinktinės būriuose kūrėsi moterų šaulių sekcijos. Moterų šaulių veikla Klaipėdos krašte suaktyvėjo 1931 m., kuomet sekcijos įsikūrė ir Šilutės bei Pagėgių šaulių būriuose. 1939 m. kovo 22 d. Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, Šaulių sąjungos Klaipėdos XX rinktinės veikla nutrūko.

Albumas saugomas Vytauto Didžiojo karo muziejaus Fotografijos rinkinyje.