Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo programa:

Vasario 15 d.:
 
14.30 – Lietuvos skautijos Žaliakalnio tunto Felikso Šakalio skautų draugovės nariai, savo vienete siekdami atgaivinti 1918 metų vasario 16 d. valstybingumo atkūrimo akto pasirašymo istoriją, suvaidins akto pasirašymo momentą.
 
Vasario 16 d.

11.00–16.00 val.  Vytauto Didžiojo karo muziejuje bus demonstruojamas dokumentinis filmas „1918 metų vasario 16-osios akto signatarai“.

11.00–14.00 val. – archyvinėmis nuotraukomis iliustruotas  karybos istoriko Arvydo Pociūno pasakojimas „Vasario 16-osios kariniam paradui Kaune – 100 metų“.

11.35 – 11.55 val.– varpų muzikos koncertas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

12.00 val. – iškilmingas  Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kursantų priesaika Tėvynei.

Muziejaus lankymas NEMOKAMAS!