Lituanicos skrydžio relikvijos VDKM rinkiniuose

Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, yra memorialinė „Lituanicos” ekspozicija, kurią tikriausiai aplankė kiekvienas Lietuvos gyventojas, kurią skuba apžiūrėti iš svetimos šalies atvykęs tautietis. Čia saugomos kiekvienam lietuviui brangios mūsų tautos sūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbio relikvijos. 2013 m. duomenimis, „Lituanicos” rinkiniuose saugoma apie 7 tūkstančius eksponatų. Brošiūroje lietuvių ir anglų kalbomis pristatomi įdomiausi iš jų.

Leidinį galite atsisiųsti čia: