Minimas karo aviacijos viršininko A. Gustaičio 125-asis gimimo jubiliejus

Kovo 26 dieną sukanka 125 metai kai 1898 m. gimė karo lakūnas, brigados generolas, Lietuvos Karo aviacijos viršininkas Antanas Gustaitis. Nepriklausomybės kovų dalyvis, 1924-1940 m. sukonstravęs ir Karo aviacijos dirbtuvėse pastatęs 9-nių tipų ANBO lėktuvus (sportinius, mokomuosius, žvalgybinius ir bombonešius). Gausų pasiekimų sąrašą papildo ir 1934 m. – birželio 25 – liepos 19 d. vadovavimas  ANBO-IV lėktuvų grandies skrydžiui aplink Europą. Sovietams okupavus Lietuvą 1941 m. kovo 6 d. buvo suimtas NKVD bandant prie Šeštokų pereiti sieną su Vokietija, o 1941 m. spalio 16 d. sušaudytas Butyrkų kalėjime.