Minimas Lietuvos karininkų ramovės šimtmetis

1922 m. lapkričio 19 d. generolo leitenanto Vlado Nagiaus-Nagevičiaus iniciatyva įsteigtas Kauno įgulos karininkų klubas, tų pačių metų gruodžio 7 d. paverstas visos Lietuvos karininkų ir karo valdininkų klubu. Nors dar 1919 m. liepos 23 d. buvo įsteigtas Kauno įgulos karių klubas, pastarasis gyvavo trumpai ir nebuvo išskirtinai karininkų iniciatyva. Šiandien, lapkričio 19 d., minime būtent karininkams skirto klubo, išaugusio į Lietuvos karininkų ramovę, įsteigimo šimtmetį.

Pirmaisiais gyvavimo metais klubas dar neturėjo ramovės pavadinimo. Žymiausio lietuvių kalbos normintojo, dažnai įvardijamo bendrinės lietuvių kalbos tėvu, Jono Jablonskio siūlymu klubas 1924 m. balandžio 30 d. pavadintas ramovės vardu. Šis, senovės baltų šventyklą reiškiantis, žodis dera ir su klubo veiklai palankiomis sąlygomis – taikiu ir ramiu metu. Būtent pasibaigus Nepriklausomybės kovų laikotarpiui atidžiau susirūpinta karių kultūriniu gyvenimu, turiningu laisvalaikio praleidimu. Ramovės veikla jungė karininkus į vieną bendrą šeimą, organizuojant koncertus, sporto varžybas, literatūros vakarus, pobūvius.

Ramovės gyvavimas žengė į naują etapą 1937 m. Kaune, A. Mickevičiaus gatvėje, atidarius pačių karininkų surinktomis lėšomis pastatytus ir architekto Stasio Kudoko suprojektuotus rūmus, talpinusius salę posėdžiams ir pobūviams, skaityklą, Vytauto Didžiojo menę, pistoletų šaudyklą rūsyje ir kitas patalpas. Fasadą papuošė skulptoriaus Broniaus Pundzio sukurta granitinė skulptūra „Trys milžinai“ ir trijų miestų herbai, simbolizuojantys siekį atstatyti teisybę, Vilnių, Kauną ir Klaipėdą susiejant priklausomybe Lietuvai.

1988 m. kartu su Sąjūdžio veikla atgijo ir ramovės gyvenimas, tačiau tik 1992 m. pavyko atgauti istorinius organizacijos namus. Dabartinė kariuomenė tęsia tarpukario tradicijas. Paprastai kiekviename stambesniame kariniame dalinyje yra sava ramovė, kur vyksta įvairūs renginiai, dailės, fotografijos ar kitos parodos, ramovės patalpose įsikuria bibliotekos, įvairūs klubai, draugijos.