Minimas mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ 30-metis

Birželio 6-ąją sukanka 30 metų mechanizuotai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“. Šios sausumos ginkluotųjų pajėgų dalies istorija išties ypatinga – brigados užuomazgos siekia net 1990 metus, tais metais šalies gynybai suformavus Atskirą apsaugos būrį bei Garbės kuopą, kurie sausio 13-osios įvykiuose saugojo svarbiausius Respublikos objektus: Ministrų Tarybos ir Aukščiausiosios Tarybos pastatus, Spaudos rūmus, Vilniaus televizijos bokštą ir kitus ypatingos valstybinės reikšmės objektus.

Šie padaliniai tuometinio Krašto apsaugos departamento direktoriaus įsakymu 1991 metais buvo sujungti į vieną bendrą vienetą, kuriame ilgai netrukus pradėjo formuotis atskiri Vilniaus, Kauno Panevėžio ir kt. miestų koviniai vienetai, pagal struktūrą prilyginti batalionams. Per vienerius metus šis vienetas kelis kartus pasikeitė: Mokomojo junginio padaliniai buvo performuoti į Greitojo reagavimo motodesantinę brigadą, o iškilmingoje ceremonijoje Vilniaus Katedros aikštėje 1992 metais birželio 6 dieną brigadai suteiktas „Geležinio Vilko vardas“. Tad birželio 6-oji Brigados padaliniuose yra šventinė diena – tądien kasmet tradiciškai minima Vilko diena.

Po vardo suteikimo 1992 metais Motorizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ buvo transformuota keliskart: 2012 metais Motorizuotoji brigada pakeista į Mechanizuotąją, o 2016 metais Mechanizuotoji pėstininkų brigada reorganizuota ir į jos sudėtį grąžinti Karaliaus Mindaugo husarų ir kunigaikštienės Birutės ulonų batalionai. Šiuo metu Mechanizuotąją pėstininkų brigadą „Geležinis Vilkas“ sudaro vadovybės štabas, keturios atskiros kuopos ir septyni batalionai, kurie pavadinti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių vardais:

Mechanizuotoji pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ misija yra sausumos teritorijos gynyba ir saugojimas. Brigadai ypač svarbus dalyvavimas tarptautinėse operacijose bei misijose, kuriose dalyvaujama nuo 1994 m. Per visą šį laikotarpį brigados kariai dalyvavo pačiose įvairiausiose operacijose, pavyzdžiui, vykdė užduotis Balkanų regione, dalyvavo 2003–2008 m. JAV vadovaujamoje operacijoje Irake, 2005–2013 m. vykdė tarptautines operacijas ir Afganistane, taip pat sėkmingai vykdė užduotis kovojant su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje.

Šios Brigados įdirbis, profesionalumas bei atsidavimas buvo įvertintas Sąjungininkų – Brigadai buvo patikėta užduotis Vokietijoje tarptautinių pratybų „Kardų susikirtimas 2014“ (angl. „Saber Junction 2014“) metu vadovauti daugiau nei iš dešimties skirtingų šalių sudarytai tarptautinei brigadai.