Minimas partizano Alfonso Morkūno-Plieno 115-asis gimtadienis

Šią dieną (sausio 27 d. ), prieš 115 metų Žemaitkiemio vlsč. Juodžiūnų k. (Ukmergės r.) gimė vienas iš pokario partizaninio judėjimo Didžiosios Kovos apygardoje (veikė Trakų, Ukmergės, Kauno apskrityse) organizatorių Alfonsas Morkūnas-Plienas (1908–1949 m.).  

Alfonsas Morkūnas 1930–1940 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, nuo 1931 m. tarnavo liktiniu 1-ojo inžinerijos pulko bataliono 2-oje kuopoje, turėjo vyr. puskarininkio laipsnį. Prasidėjus pirmajai sovietų okupacijai iš karinės tarnybos buvo atleistas. Jau 1941 m., Birželio sukilimo dienomis Lietuvos kariuomenės puskarininkis A. Morkūnas vykdė sukilėlių štabo nurodymus gimtosiose apylinkėse, jo vadovaujami sukilėliai užėmė Lyduokių miestelį ir saugojo jį nuo besitraukiančios Raudonosios armijos savivalės ir plėšikavimų. Vokiečių okupacijos metais buvo Vietinės rinktinės nariu. Prieš pat antrąją sovietų okupaciją ėmė rengtis partizaniniam karui: Juodžiūnų kaimo apylinkėse rinko ginklus ir kareivišką aprangą. 1944 m.  vasarą Žemaitkiemio valsčiuje sutelkė apie 20 partizanų būrį, pasivadinęs Plieno slapyvardžiu pasitraukė į Balninkų miškus, kur prisijungė prie Juozo Šibailos-Dieduko suorganizuotos partizanų rinktinės.

Morkūnas-Plienas 1945–1948 m. buvo Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės vadu, 1948 m. rugpjūtį paskirtas Didžiosios Kovos apygardos vadu, jam suteiktas partizanų kapitono laipsnis. Jis veikė apygardoje, kuri labiausiai kentėjo nuo sovietinių provokacijų, todėl saugumo sumetimais dažnai keitė apygardos štabo vietą ir vengė fotografuotis, tačiau dėl provokatorių ir informatorių kovoti ir išlikti darėsi vis sunkiau. MGB agentui išaiškinus slėptuvę, A. Morkūnas-Plienas žuvo 1949 m. gruodžio 30 d. štabo bunkeryje susirėmimo su okupantais metu.

1997 m. gruodžio 22 d. A. Morkūnui-Plienui pripažintas kario savanorio statusas, 1998 m. suteiktas  Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius). 2009 m. gruodžio 23 d. suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties).

Nuotraukoje: Alfonsas Morkūnas, būsimasis Didžiosios Kovos apygardos vadas slapyvardžiu Plienas. Lietuva. 1930–1940 m. LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejus