Minimas partizano K. Pyplio-Mažyčio, Audronio 100-asis gimtadienis

Prieš 100 metų, sausio 21 d., Prienų rajono Pakuonio valsčiaus Kebliškių kaime gimė Lietuvos laisvės kovotojas, partizanas Kazimieras Pyplys.

 „Kai 1945 m. vasarą Skardupių k. Tauro apygardos štabe pasirodė aukštas (daugiau nei 2 metrų ūgio) šviesiaplaukis mėlynakis vaikinas, štabo viršininkas, nustebintas jo ūgio, šūktelėjo: „Oho, koks mažytis!“. Taip ir atsirado Kazimiero Pyplio slapyvardis. Susipažinus su jo gyvenimu ir kova, irgi norisi su nuostaba sušukti: „Oho, koks Mažytis!“.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdyje Kazimieras Pyplys-Mažytis pirmiausia išgarsėjo kaip kovotojas: dalyvavo daugelyje rizikingų akcijų, aštuoniolikoje kautynių, buvo keturis kartus sužeistas. Viena garsiausių akcijų, kurios pagrindiniu dalyviu buvo pats Kazimieras – 1947 m. įvykęs vadinamasis „Blynų balius“, kada per partizanų suorganizuotas fiktyvias K. Pyplio-Mažyčio ir partizanų ryšininkės Anelės Senkutės-Pušelės sužadėtuves partizanai surengė sėkmingą išpuolį prieš aukšto rango komunistinius pareigūnus.

K. Pyplys-Mažytis garsėjo kaip geras sportininkas (boksininkas, Rytų dvikovų menų žinovas, šaulys), sugebėjęs ne tik vairuoti visų rūšių automobilius, bet ir puikiai valdyti ginklą. Ne kartą patekęs į pavojingas situacijas, savo drąsos ir greitos reakcijos dėka partizanas išlikdavo gyvas ir grįždavo su iškovota pergale. Dėl šių visų savybių, neatsitiktinai 1947 m. gruodžio 15 d. K. Pyplys jau kitu – Audronio – slapyvardžiu kartu su Juozu Lukša-Skrajūnu, kaip įgaliotiniai, buvo pasiųsti į Vakarus atkurti ryšių. Būdamas Švedijoje K. Pyplys rengėsi rezistencinei veiklai Lietuvoje, tik 1949 m. gegužę desantu (jūros keliu) grįžęs į okupuotą Lietuvą, partizanas nenujautė, kad po 4 mėnesių kovą teks baigti. 

Saugumo agentų išduotas kaudamasis būdamas 26 m. žuvo Dainavos apygardos vado L. Baliukevičiaus-Dzūko bunkeryje Kalesninkų miške. Po mirties jam suteiktas aukščiausias Lietuvos partizanų įvertinimas – jis pripažintas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio karžygiu.

 

Nuotraukoje:

Įgaliotiniai ryšiams su Vakarais Juozas Lukša-Skrajūnas (pritūpęs 1-as iš kairės) ir Kazimieras Pyplys-Audronis (pritūpęs 2-as iš kairės) su juos į žygį išlydinčiais Tauro apygardos partizanais. Barzdų vls., Skirkiškės k. 1947 m. gruodžio 14 d. OLKM