Minimas partizano Vaclovo Voverio-Žaibo 100 metų jubiliejus

Vasario 17 d. sukanka 100 metų, kai gimė partizanas Vaclovas Voveris-Žaibas. Žaibas – Dzūkijos legenda! „Narsus ir autoritetingas vadas Žaibas buvo žinomas visoje Pietų Lietuvoje. Vyrai juo visiškai pasitikėjo ir į kautynes net bailesnieji prašydavosi leidžiami. Visuomenės Žaibas buvo laikomas dideliu autoritetu. Visokiausiais reikalais kreipdavosi į jį gyventojai. Žaibas buvo baigęs šešis pradžios mokyklos skyrius, o gyvenime tokį sumanumą, išprusimą galėjo pasiekti tik Žaibas“ – taip raporte Jonui Žemaičiui-Vytautui rašė Adolfas Ramanauskas-Vanagas kalbėdamas apie Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės vadą Vaclovą Voverį Žaibą (1922–1949 m.).

Žaibas– neeilinė asmenybė, jo slapyvardis kėlė siaubą net okupacinei valdžiai! Nuo pat pradžių V. Voverio-Žaibo vadovaujamų partizanų būrio vizitine kortele tapo aktyvūs ir bekompromisiai kovos veiksmai prieš sovietų okupacinę valdžią. Žaibas, neturėdamas jokio karinio išsilavinimo, sugebėjo vadovauti kovotojams ir surengti meistriškus puolimus ne tik prieš vietinį sovietinį aktyvą, bet ir prieš sovietų vidaus kariuomenę. Būtent jo suruoštose pasalose priešo kariuomenė patyrė didžiausius nuostolius. Kito taip efektyviai veikusio partizanų karo lauko vado Lietuvoje, ko gero, nebuvo. Neskaičiuojant smulkių susišaudymų Žaibo vadovaujami partizanai dalyvavo maždaug trisdešimtyje kautynių ir ofenzyvų prieš okupantus! Šio partizanų vado žygiai dar ilgai buvo apdainuojami dainose, o jo atminimas bus visada gyvas ne tik Laisvės kovų, bet ir visos tautos tarpe.

Daugiau apie Vaclovą Voverį-Žaibą

Gimė

1922.02.17

Mirė

1949.03.07 (žuvo 27 metų)

Išsilavinimas

Baigė tik šešis pradžios mokyklos skyrius, nes reikėjo pavaduoti sergantį tėvą.

Veikla pasipriešinimo veikloje

Vokiečių okupacijos metais kartu su kitais kaimo vyrais saugojo gimtąjį Bakaloriškių kaimą nuo plėšikaujančių sovietinių diversantų. Raudoniesiems partizanams 1943 m. Smaliuose nužudžius kelis Voverių giminaičius, jis kartu su kaimynais įkūrė kaimo savisaugos būrį.

Pareigos partizanų gretose

1944 m. rugsėjo 1 d. išėjo partizanauti.

Vadovavo Dainavos apygardos Geležinio Vilko būriui, 1945  m. gegužės mėn. būrys tapo Dzūkų, o nuo 1946 m. sausio mėn. – Merkio (vėliau Kazimieraičio) rinktinės dalimi.

1947 m. rugsėjo 24–25 d. dalyvavo Dainavos apygardos partizanų posėdyje.

1948 m. lapkričio 10 d. Dainavos apygardos vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymu Nr. 15 jis paskirtas Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės vadu. Kartu ėjo ir Dainavos apygardos vado pavaduotojo pareigas.

Laipsnis

Kapitono (po mirties)

Savybės

Vaclovas Voveris-Žaibas buvo tikras karys, genialus partizaninės kovos strategas, vadovavo 30 kautynių.