Minimos KAM ministro J. Šimkaus 150-osios gimimo metinės

Prieš 150 metų šią dieną pasaulį išvydo profesorius, rektorius, ministras, konsulas Jonas Šimkus. Neišsenkamo darbštumo šviesuolis svarų indėlį įnešė skirtingose, besikuriančiai Lietuvos Respublikai itin svarbiose srityse. Profesoriaus patarimai, asmeninis indėlis švietimo, pramonės, kariuomenės, diplomatijos srityse itin pagelbėjo neseniai iš carinės imperijos išsivadavusiai Lietuvai, nubrėžė aiškią kryptį ir padėjo artėti Vakarų valstybių link.

Nuo 1922 m. vasario 16 d., iki 1923 m. rugsėjo 1 d. chemijos ir farmacijos magistrantas, docentas ir profesorius J. Šimkus ėjo Lietuvos universiteto, vėliau gavusio Vytauto Didžiojo vardą, rektoriaus pareigas. Šiame universitete mokslininkas dėstė iki pat 1940 m. Taip pat šis Sūrupio kaime, Telšių valsčiuje, gimęs žemaitis antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje vyriausybėse ėjo prekybos ir pramonės ministro pareigas. 1926–1940 m. J. Šimkus buvo Norvegijos garbės konsulas Kaune, lietuvių ir latvių draugijos pirmininkas, ūkininkų draugijų steigėjas, vienas iš verslininkų sąjūdžio steigėjų. 1921 m. balandžio 7 d. – 1922 m. vasario 4 d. J. Šimkus ėjo krašto apsaugos ministro pareigas.

Nors KAM ministro pareigas užėmė gana trumpą laikotarpį, jo nuveiktų darbų ir įvestų naujovių sąrašas neproporcingai ilgas. Nors pasibaigusios Nepriklausomybės kovos leido atsikvėpti, spręstinų problemų ir netvarkos netrūko. Per nepilnus metus buvo parengta kelios dešimtys įstatymų projektų, reglamentuojančių kariuomenės tvarką ir toliau plėtojančių jos vystymąsi. Jau pačioje kadencijos pradžioje įsteigti Aukštieji karininkų kursai, taip pat užbaigta Generalinio štabo reorganizacija. Tvirtas ir atkaklus žemaitiškas būdas padėjo išspręsti kariuomenės problemas, tarp jų ir drausmę. Netikėti ministro vizitai atvėrė kariuomenės spragas, kurių išgyvendinimo griebtasi iš karto. Kaip ir universitete ar valstybės pramonės sektoriuje, taip ir kariuomenėje pravertė ūkinių reikalų išmanymas. Netgi išlavintas chemiko žvilgsnis pasitarnavo karių labui: pastebėjus prastos kokybės duoną, ją liepta ištirti laboratorijoje, ir, sulaukus pastabas patvirtinančių rezultatų, pakeista kario maisto davinio norma. Trūkstant žirgų kavalerijai, J. Šimkus įsteigė žirgų veislyną.

Atkaklus, atsakingas ir intensyvus J. Šimkaus darbas skirtingose sferose kėlė bendrą Lietuvos valstybės lygį. Tokiomis pačiomis tendencijomis krašto apsaugos ministras praturtino ir kariuomenės raidą.