Minimos partizanų brolių Antano ir Broniaus Liesių 100 gimimo metinės

Šiandien, balandžio 16-ąją, prieš 100 metų gimė du garsūs bei tautai nusipelnę broliai dvyniai – Antanas ir Bronius Liesiai. Šie broliai dvyniai savo gyvenimus paskyrė kovai už Lietuvos laisvę ir, nors ne kartą dėl įvairių aplinkybių buvo atskirti, abu Liesiai sugebėjo palikti ryškų pėdsaką Lietuvos partizaninio pasipriešinimo istorijoje.

Brolių Liesių istorija išties išskirtinė. Nors po Jurbarko gimnazijos baigimo broliai dvyniai įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, abu pasuko skirtingais keliais – Bronius pasirinko žurnalistikos studijas, o Antanas – medicinos. Brolių Liesių keliai susipynė 1944 m., Lietuvos laisvės armijos (LLA) nurodymu išvykus į Vokietijos karinę žvalgybos mokyklą mokytis partizaninio karo taktikos. Metų pabaigoje Bronius (slapyvardžiai: Kaukas, Naktis, Ėglis) ir Antanas (slapyvardžiai: Idenas ir Tvanas) sugrįžo į Lietuvą ir partizanų kelią pradėjo Jurbarko apylinkėse, Kęstučio apygardos Lydžio rinktinėje.

Galiausiai brolių keliai vėl išsiskyrė. Įdomu tai, kad nors ir dirbo skirtingose partizanų apygardose – Bronius buvo atsakingas už Prisikėlimo apygardos organizavimą, todėl tapo šios apygardos štabo viršininku, o Antanas tapo Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities štabo viršininku, abu broliai darbavosi partizanų štabuose!

1949 m. vasario mėn. vienas iš brolių – Bronius Liesis – kartu su kitais Lietuvos partizanų apygardų atstovais dalyvavo visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime, kur B. Liesis buvo paskirtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo nariu, jam suteiktas laisvės kovotojo partizanų kapitono laipsnis. Bronius iki žūties 1949 m. rugpjūčio 13 d. ėjo LLKS Visuomeninės dalies Tautinio poskyrio viršininko pareigas, o jam žuvus į šias pareigas vadovybės įsakymu buvo paskiras brolis Antanas, tuo metu partizanavęs kitame krašte.