Monetų lobis

1969 m. į muziejaus rinkinius pateko monetų lobis, rastas kasant žvyro karjerą, Čiūdiškių kaime. Lobis buvo rastas apie 50 cm gylyje. Šį lobį dar būtų galima pavadinti pusantrokų (1,5 grašio moneta) lobiu, nes didžiąją dalį lobio sudaro lenkiški, prūsiški, Šv. Romos imperijos, Rygos ir lietuviški pusantrokai (iš viso – 1097 vnt. monetų). Tačiau visų svarbiausia, kad šiame lobyje yra net 63 vnt. (58 vnt. – 1619 m., 5 vnt. – 1620 m.) labai retų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1,5 grašio monetų.

LDK pasirodžiusi 1619 m. Vilniaus kalykloje kaldinta pusantro grašio nominalo moneta buvo gerokai vertingesnė už to paties nominalo lenkišką monetą. Dėl tokio neatitikimo, kaip nuostolingą valstybės iždui, jau kitais metais (1620 m.) lietuviškų pusantrokų emisija buvo sustabdyta. Dėl geros kokybės to meto gyventojų jie buvo labai vertinami ir iš apyvartos greitai išnyko.

Monetos averso centre pavaizduotas penkių dalių herbinis skydas, kurio centrinėje dalyje – Vazų giminės herbas – javų pėdas, o kituose keturiuose laukuose Erelis ir Vytis. Virš skydo – karališka karūna. Aplinkui, ties monetos kraštine, užrašas „SIG:III D G:REX· P· M:D:L“. Užrašo pabaigoje – LDK žemės iždininko Kristupo Naruševičiaus herbas (dvi žuvytės). Reverso centre pavaizduotas rutulys su kryžiumi – valdžios simbolis. Aplinkui, ties monetos kraštine, užrašas „MONE:NOV MA:DV:LI:*·“.

Medžiaga – sidabras
Skersmuo – 20,4 mm
Masė – 1,678 g