Muziejui padovanoti Juozo Mečinsko kūriniai

Vakar muziejus dovanų gavo mokytojo, poeto, politinio kalinio, fotografo, dailininko, tremtinio Juozo Mečinsko (1921–2000) paveikslų ir knygą „Virš mano galvos – žvaigždė šiaurinė“, kurią sudarė ir parengė sūnus Algerdas su šeima, minėdami tėvo šimtąsias gimimo metines. „Per archyvinę ir faktologinę medžiagą: nuotraukas, dokumentus, epistoliką, rankraščius, atsiminimus rekonstruotas brangaus Žmogaus gyvenimo ir kūrybos kelias.“ – rašoma knygoje.