Muziejui padovanotos diplomato Lado (Vlado) Natkevičiaus fotografijos

Vytauto Didžiojo karo muziejui Asta Mikužienė padovanojo fotografijas, susijusias su jos senelio broliu, Lietuvos kariuomenės kapitonu, teisininku, diplomatu Ladu (Vladu) Natkevičiumi (1893–1945).

L. Natkevičiaus pastangų dėka šiandien Vytauto Didžiojo karo muziejaus ekspozicijas puošia dailininko Jano Stykos  1901 m. nutapytas paveikslas „Vytauto priesaika“. Dirbdamas Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje sekretoriumi XX a. 4-ojo deš. pradžioje L. Natkevičius parodoje netikėtai pamatė dailininko Jano Stykos nutapytą paveikslą „Vytauto priesaika“, kuris jam taip patiko, kad nusprendė šį kūrinį pasiūlyti įsigyti Karo muziejui. Įdomu tai, kad L. Natkevičius kurį laiką net pirko Prancūzijos valstybinius loterijos bilietus, tikėdamasis išlošti didesnę sumą ir tokiu būdu padėti muziejui įsigyti šį paveikslą. Po ilgų derybų (daugiausia L. Natkevičiaus ir muziejaus direktoriaus gen. Vlado Nagevičiaus pastangų dėka) 1937 m. vasarį paveikslas nupirktas iš dailininko J. Stykos žmonos Liucijos Stykienės už 12 tūkstančių litų. Paveikslas tapo neeiline dovana muziejaus pirmųjų metinių naujuosiuose rūmuose proga. Sėkmingai įsigijęs paveikslą gen. V. Nagevičius laiške L. Natkevičiui rašė: „Šio paveikslo pirkimą laikau vienu didžiausiu Karo muziejaus laimėjimu, o to laimėjimo kaltininku laikau Tamstą“.

Pirmojo pasaulinio karo metais Rusijos imperijos kariuomenės sudėtyje L. Natkevičius kovojo karo fronte prie Rygos, buvo patekęs į vokiečių nelaisvę, iš kurios vėliau pabėgo. 1917 m. Rygoje buvo XII lietuvių karių suvažiavimo vicepirmininkas, atstovavo lietuvių kariams Rusijos lietuvių seime Petrograde. 1918 m. grįžęs į Lietuvą iškart stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, dirbo Generaliniame štabe. Karininkas buvo Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo narys, turėjo Sorbonos universitete įgytą teisės mokslų daktaro laipsnį. L. Natkevičius buvo pirmasis karo atašė Latvijoje ir Estijoje, 1934–1939 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje patarėju, sekretoriumi.

Nuoširdžiai dėkojame Astai Mikužienei už muziejui padovanotas L. Natkevičiaus fotografijas. Džiaugiamės, kad šios muziejinės vertybės praturtins muziejaus fotografijos rinkinį.