Muziejuje paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pasirašė aktą, kuriuo buvo atkurta Lietuvos valstybė. Nors po šio akto pasirašymo Lietuva išgyveno labai daug skausmingų nuopolių, 1990 m. kovo 11-ąją, remdamasi prieš 72 metus pasirašytu aktu, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji taryba pasirašė Nepriklausomybės atkūrimo aktą ir nuo tos dienos kiekvienas lietuvis šią dieną nešiojasi savo širdyje.
Muziejaus sodelyje kasmet rengiami šios dienos minėjimai, o ekspozicijų salės visą dieną būna pilnos patriotiškų ir pilietiškų žmonių. Skatiname kiekvieną lietuvį išmanyti savo krašto istoriją ir šią dieną ekspozicijų sales kviečiame aplankyti nemokamai!