Muziejuje vyks monografijos „Netiesioginis poveikis ir Lietuvos karinis saugumas 1919–1940 m.“ pristatymas

Rugsėjo 27 d. 14.00 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyks dr. Vytauto Jokubausko monografijos „Netiesioginis poveikis ir Lietuvos karinis saugumas 1919–1940 m.“ pristatymas. Saugumas – valstybės klestėjimo pagrindas. Vis dažniau kalbama apie informacines, kibernetines, ekonomines ar energetines grėsmes, tačiau karinės grėsmės išliko svarbios užtikrinant nacionalinį valstybės saugumą. Tačiau kaip karinis saugumas buvo suvokiamas tarpukaryje? Apie tai Jums papasakos knygos autorius dr. V. Jokubauskas (Klaipėdos universitetas) ir prof. dr. Jonas Vaičenonis (Vytauto Didžiojo universitetas).

Monografijoje analizuojama, kaip konvencinių ir nekonvencinių karo metodų simbiozė gali būti ir buvo efektyviai panaudojama įvairiuose karo bei konfrontacijos etapuose. Veikiant netiesiogiai, taikant konvencinius ir nekonvencinius metodus, buvo kovojama ir tarpukariu. Tyrimas vykdytas remiantis tarpukario Lietuvos atvejo analize per netiesioginių veiksmų strategijos (analizuotos karybos teoretiko Basilio Henrio Liddell Harto) metodologinę prieigą, ją adaptuojant mažos valstybės XX a. pirmosios pusės sąlygoms. Apibendrinus įvardytas karybos koncepcijas, tarpukario Lietuvos karo istorijos tyrimas vykdytas apimant ne tik reguliariųjų karinių pajėgų ir sukarintų formuočių veiklos analizę, bet ir platų netiesioginių veiksmų spektrą, kai tiesiogiai kovinės operacijos tarp valstybių kariuomenių nevyksta, tačiau valstybė patiria išorės atakas, kuriomis siekiama susilpninti jos gynybinį pajėgumą (moralinį, koncepcinį (planavimo), fizinį ir materialinį). Tyrime atskleidžiama tarpukariu suformuluota dvasinio karo koncepcija bei šio karo poveikis siekiant užtikrinti Lietuvos valstybės karinį saugumą.

Renginys nemokamas!

Daugiau informacijos: Regina Rajeckienė, tel. nr. (8-37) 22 28 47