NATO būstinėje Briuselyje eksponuojama muziejaus paroda

Artėjančios Lietuvos kariuomenės dienos proga lapkričio 21-ąją Briuselyje, ŠASO štabe, pristatyta kilnojama Vytauto Didžiojo karo muziejaus paroda „Lithuania is NATO“, kurioje anglų kalba apžvelgiama Lietuvos istorija Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje nuo šios įkūrimo pradžios iki šių dienų. Tarptautinei auditorijai skirtoje parodoje ne tik aprašoma šios Organizacijos svarba Europos ir viso pasaulio saugumui užtikrinti, bet ir pabrėžiamas Lietuvos kaip NATO narės įvairialypis indėlis į Aljanso kolektyvinę gynybą. Parodoje – svarbūs Lietuvai įvykiai ir datos, iliustruotos istorinių uniformų, Lietuvos partizanų, pasaulinių įvykių bei politikų nuotraukomis, vaizdais iš Lietuvos misijų kartu su NATO.

„Rengiant kilnojamą parodą „Lithuania is NATO“ stengiamės ne tik parodyti privalumus, kuriuos Lietuva gauna būdama NATO nare, bet, atsižvelgus į tai, kad paroda skirta tarptautinei auditorijai, pabrėžti pačios Lietuvos įvairialypį indėlį į Aljanso kolektyvinį saugumą. Tuo norėjome išryškinti faktą, kad nėra jokios skirties tarp Lietuvos ir kitų NATO sąjungininkų. Priklausydami NATO esame atsakingi tiek už savo, tiek ir už viso Aljanso saugumą“, – taip apie parodos tikslą ir viziją „Lithuania is NATO“ pasakojo Vytauto Didžiojo karo muziejaus istorikas, vienas iš parodos kūrėjų Deividas Bankus.

Parodos atidarymo ceremonijoje ŠASO vadavietėje dalyvavo ambasadoriai, ŠASO šalių narių Kariniai atstovai. Ruošiant parodą buvo bendradarbiaujama su Lietuvos kariuomene, taip pat prie parodos įgyvendinimo bei turinio prisidėjo NATO Priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė Lietuvoje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijos ir laisvės kovų muziejus. 

NATO / mjr. P. Venclovo nuotr.