Negali likti abejingas. Žvilgsnis į Kauną Pirmojo pasaulinio karo metais

Vytauto Didžiojo karo muziejaus spaudos rinkiniuose saugoma didelė dalis atvirukų, priskiriamų Kauno miestui nuo XX a. pradžios iki šių dienų. Tai gamtos vaizdai, miesto panorama, gatvės, įvairūs statiniai (tiek karinės paskirties, tiek valstybės institucijų), užfiksuoti svarbiausi įvykiai ir pan.

Okupaciniais 1915–1918 metais vokiečiai išleido daug to laikotarpio atvirukų, kuriuose užfiksuotos Kaunui svarbios istorinės akimirkos. Žinomos Vokietijos leidyklos atvirukams leisti panaudojo originalias oficialaus karo fotokorespondento Alfredo Kiulevindto (Alfred Kühlewindt), Roberto Sennekės (Robert Sennecke) ir nežinomų fotografų nuotraukas. Atvirukus leido Karaliaučiuje brolių Hochlandų (Gebrüder Hochland) leidykla, Georgo Štilkės (Georg Stilke), Pudelio (Pudel-Verlag), Frico Viurco (Fritz Würtz) ir Bendrųjų žinių (Verlag für allgemeines Wissen) leidyklos Berlyne. Nemažai atvirukų Tilžėje išleido žinomas to meto knygų leidėjas Edvardas Pavlovskis (Edward Pawlowski). Miuncheno knygų ir meno spaustuvė „Gloria“ („Gloria“ Buch-und Kunstdruckerei), Knakštedto ir Ko (Knackstedt & CO) litografijos spaustuvė Hamburge. Pagal fotografo A. Kiulevindto suteiktas teises Kahano ir Ko (Kahan & Co., G. m. b. H.) bendrovės spaustuvė 1915–1918 m. išleido nemažai okupuotos Lietuvos, taip pat ir Kauno, atvirukų. Atvirukus leido ir okupacinės vokiečių kariuomenės spaustuvė Kaune.

Rengdami šią atvirukų parodą, norime supažindinti, kaip miestas atrodė Pirmojo pasaulinio karo metais. Gyvenimo pokyčiai, karai, pertvarkos stipriai pakeitė Kauno veidą. Pakito gamtovaizdis, gatvės, pastatai. Daugelis jų perstatyti arba visai neišliko. Kaip matyti iš pavadinimo – „Negali likti abejingas“, siekiame ne tik supažindinti, bet ir paskatinti plačiau pasidomėti miesto istorija.
Parodą pradedame Kauno miesto herbu. Žvilgsniu slystame į miestą nuo Aleksoto kalno, persikeliame per Nemuną, keliaujame senamiesčiu miesto centro link, pasiekiame geležinkelio stoties rajoną ir tolimesnes Kauno apylinkes.

Ir net jeigu jau esate matę šiuos atvirukus, vis dėlto tikimės, kad neliksite abejingi ir patirsite didžiulį malonumą dar kartą pažvelgę į Kauno miesto istoriją.

Virtualią parodą rasite: https://bit.ly/2M0WenM