Nepaisant visko

1918 m. žymėjo ne tik Pirmojo pasaulinio karo, bet ir senųjų Europos imperijų, vadintų „tautų kalėjimu“, baigtį. Suomija, Ukraina, Čekoslovakija, viena po kitos, Šiaurės, Rytų ir Vidurio Europos tautos pradėjo savo išsilaisvinimo procesą, tikėdamos atrasti savo vietą tautų Europoje, kurią turėjo jungti tarpusavio sandrauga ir laisvė.

Baltijos valstybės – Lietuva, Latvija, Estija – taip pat paskelbė nepriklausomybę ir išreiškė norą sukurti nacionalinę valstybę, tačiau nuo pat pradžių susidūrė su pasipriešinimu. Tai, kas turėjo būti taikus išsivadavimas, greitai tapo nuožmia kova su bolševikais, bermontininkais ir kitais netikėtais vidaus ir išorės priešais.

Nuo pražūtingų kautynių Palenkės miškuose iki atkaklaus pasipriešinimo Estijos šiaurėje, Baltijos tautos, nepaisant visko, apgynė savo valstybingumą ir laisvę bei užėmė savo teisėtą vietą tarp kitų Europos tautų.

Galerijoje kviečiame apžiūrėti parodą „Nepaisant visko”, skirtą pristatyti Nepriklausomybės kovas.