Nepriklausomybės metų ženklai

Vytauto Didžiojo karo muziejus pristato virtualią parodą „Nepriklausomybės metų ženklai“, skirtą atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui bei Lietuvos muziejų kelio temai „Nepriklausomybės metų ženklai“. Parodoje per skirtingų muziejaus rinkinių eksponatus apžvelgiami tarpukario nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo ir gyvavimo akcentai. Parodoje pristatomi eksponatai liudija apie nacionalinės simbolikos įamžinimą įvairiuose pavidaluose. Parodoje pristatoma 1918–1940 m. laikotarpio autentiškos fotografijos, atvirukai, istoriniai XX a. 3–4 dešimtmečio daiktai, kuriuose įamžinti Lietuvos valstybingumo simboliai – Vytis, herbas, himno eilutės Lietuvos istorinė ir trispalvė vėliavos bei kiti valstybės simboliai ir heraldiniai ženklai.

Parodoje pristatomos fotografijos liudija apie aktualius nepriklausomos Lietuvos epizodus – Steigiamojo seimo susirinkimą, gyventojų mitingus, Dainų šventę, Vytauto Didžiojo paveikslo kelionę per Lietuvą, Lietuvos kariuomenės savanorių ir kairų priesaikos momentus. Fotografinis paveldas liudija ir XX a. 3–4 dešimtmečio Lietuvos visuomeninių organizacijų – Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvos skautų sąjungos gyvenimo epizodus, susijusius su valstybingumo ir pilietiškumo ugdymo veikla. Fotografijos bei kiti reliktai taip pat atskleidžia memorialinį paveldą, įamžinantį Lietuvos nepriklausomybę bei kovas už ją. Parodoje per fotografijas reprezentuojama XX a. 3–4 dešimtmečio Karo ( nuo 1936 m. –Vytauto Didžiojo karo) muziejus kaip pirmoji Nepriklausomybės kovų reliktų saugojimo institucija su jai priklausančiais memorialiniais objektais (Paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“, Laisvės paminklas, muziejaus bokštas ir t. t.) bei Karo invalidų atliekamais vėliavų pakėlimo ir nuleidimo ceremonialais.

Parodoje pristatomi valstybės simboliai-heraldiniai ženklai ir istoriniai reliktai su įamžintais lietuviškais simboliais: vėliava, herbai, Vyčiai, gairelės, antsiuvai, medaliai, apdovanojimai, mūsų nacionalinės valiutos – lito pavyzdžiai ir kiti daiktai. Išskirtinis parodos eksponatas – dailininko Petro Kalpoko paveikslas „Vytis“. Tai pirmasis Karo muziejaus eksponatas. Parodoje dar rodomi Spaudos rinkinio eksponatai liudija apie lietuviškų valstybingumo akcentų ir heraldinių ženklų įamžinimą atvirukuose, plakatuose. Tai leidžia svarstyti kaip Nepriklausomybės ženklai buvo populiarinami visuomenėje bei kokia buvo jų interpretacijų įvairovė.

Tikimasi, kad ši Vytauto Didžiojo karo muziejaus virtuali paroda padės atsigręžti į nepriklausomą XX a. 3–4 dešimtmečio Lietuvą ir primins apie joje vyravusius valstybingumo simbolius, jų įamžinimo įvairovę, atskleis užfiksuotus esminių šalies valstybingumo ir visuomeniškumo momentus.

Virtualią parodą rasite: https://bit.ly/2L3Vsod