Numizmatikos rinkinys

I laipsnio ordino kryzius
Vyčio kryžiaus I laipsnio ordino kryžius su kaspinu ir žvaigžde. Lietuva. 1992 m.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus numizmatikos rinkinyje yra saugomi ir tiriami numizmatikos, faleristikos bei bonistikos grupių eksponatai.

Numizmatikos grupę sudaro nuo antikos laikų iki šių dienų rastos Lietuvos teritorijoje keturiolikos lobių monetos bei įvairių valstybių pavienės monetos. Išskyrus vieną romėniškų monetų lobį, kituose lobiuose yra XVI–XX a. įvairių Europos valstybių monetų. Faleristikos grupę sudaro Lietuvos Respublikos bei kitų valstybių kariniai ir visuomeniniai ordinai, medaliai bei ženklai. Bonistikos grupę – XVIII a. pab.–XXI a. pr. įvairių valstybių banknotai.

Numizmatikos rinkinys papildo Vytauto Didžiojo karo muziejaus ekspozicijas ir parodas eksponatais, kurie padeda atskleisti Lietuvai nusipelniusių asmenų nuopelnus, karių tarnybos indėlį į valstybės gynybą. Rinkinyje saugoma 39 000 vnt. eksponatų, kurie susiję ne tik su karine tematika, bet ir piniginiais mainais, sportiniais bei kultūriniais pasiekimais. Ši numizmatikos rinkinio įvairovė suteikia galimybę visapusiškai susipažinti su Lietuvos valstybės praeitimi.