Nuotraukų ir negatyvų rinkiniai

Pirmoji sovietine okupacija
Pirmoji sovietinė okupacija. Raudonosios armijos pėstininkai įžengia į Lietuvos teritoriją. 1940 m. birželio 15 d.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus Fotografijų rinkinyje saugoma virš 40 tūkst. nuotraukų ir fotokopijų, atspindinčių Lietuvos valstybės ir kariuomenės istorijos raidą nuo XIX a. pab. iki šių dienų. Dalis rinkinio eksponatų yra XVI–XIX a. rankraščių, piešinių, graviūrų ir leidinių fotokopijos. Rinkinio eksponatai kataloguojami pagal istorinius laikotarpius ir tematiką.

Lietuva carinės Rusijos ir kaizerinės Vokietijos valdžioje (XIX a. pab.–1918 m.). Šio laikotarpio nuotraukų teminis spektras orientuotas į lietuvių tautos kovą prieš rusinimo politiką (reikšmingą nuotraukų grupę sudaro knygnešių portretai) ir pastangas atkurti Lietuvos valstybę.

Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpis (1918–1940 m.). Tai išsamiausiai rinkinyje atspindėtas laikotarpis. Nuotraukų tematika apima įvairias Lietuvos valstybės ir kariuomenės veiklos sritis. Ypač plačiai atspindėta Lietuvos kariuomenės raida. Dalis nuotraukų albumų – įspūdingų dydžių ir formatų, prabangiais viršeliais.

Lietuva okupacijų metais (1940–1990 m.). Šio laikotarpio nuotraukose užfiksuota pirmoji sovietinė okupacija ir sovietizacija (1940–1941 m.), vokiečių okupacija (1941–1944 m.) ir antroji sovietinė okupacija (1944–1990 m.). Sovietiniu propagandiniu ir ideologiniu šydu pridengti vaizdai netiesiogiai liudija apie Lietuvos kariuomenės sunaikinimą (1940–1941 m.) ir pokario partizaninę kovą (1944–1953 m.).

Antrosios Lietuvos Respublikos laikotarpis (nuo 1990 m. kovo 11 d. iki šių dienų). Rinkinyje kaupiama vaizdinė medžiaga apie Lietuvos krašto apsaugos sistemą nuo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įkūrimo (1991 m. sausio 17 d.) ir Lietuvos kariuomenės atkūrimo (1992 m. lapkričio 19 d.) iki šių dienų modernizuotos kariuomenės, įsitraukusios į kolektyvinę NATO gynybos sistemą.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus Negatyvų rinkinyje saugoma per 21000 negatyvų, atspindinčių Lietuvos valstybės ir kariuomenės istorijos raidą XX amžiuje. Pirmieji negatyvai Karo muziejuje pradėti inventorinti 1928 metais. Rinkinyje saugoma ir daugiau kaip 10000 Balio Buračo negatyvų ir pozityvų kolekcija.