Pagerbtas muziejaus įkūrėjo gen. V. Nagevičiaus atminimas

Artėjant Visų Šventųjų dienai, Karo muziejaus darbuotojai aplankė ne tik savo artimųjų amžinojo poilsio vietas, bet ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus bei karininkų ramovės įkūrėjo, karo gydytojo, archeologo, politinio ir visuomenės veikėjo generolo Vlado Nagevičiaus kapą. Pagerbiant jo atminimą Kretingos senosiose kapinėse buvo uždegta žvakė ir padėtas vainikas.