PARTIZANŲ GINKLAI

Edukacinė programa, skirta 7–12 klasių mokiniams

Laisvė ir Nepriklausomybė – žodžiai, įaugę į kraują kiekvienam lietuviui, nors ir labai brangiai kainavę. Laisvės kovose būta daug žmonių, nepabūgusių į rankas paimti ginklą, stoti į kovą net ir prieš stipresnį priešą bei paaukoti savo gyvybę. Kokios idėjos vedė į priekį pokario partizanus? Kokius ir iš kur gautus ginklus rezistentai atsuko prieš Lietuvą okupavusius pavergėjus?

Bent akimirkai tapkite partizanais, išmokdami ištarti tikrų laisvės kovotojų priesaiką bei atskirti įvairiems šaunamiesiems ginklams būdingus garsus, užtaisydami garsųjį „šmaiserį“ ar išbandydami partizanų dažnai naudotų kulkosvaidžių svorį.