Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykla

Karo mokykloje tarnavo karininkai, puskarininkiai ir civiliai tarnautojai. Filologo prof. Kazimiero Būgos siūlymu nuo 1922 m. mokyklos mokiniai junkeriai pradėti vadinti kariūnais. Baigusiesiems mokyklą būdavo suteikiamas karužo laipsnis, netrukus pakeistas į leitenanto. Mokykla išsiskyrė ne tik savo auklėtiniais, kurie dalyvavo svarbiausiuose šalies įvykiuose, bet ir kariniais atributais. Suteikdamas karininko laipsnį, valstybės prezidentas kariūno petį paliesdavo špaga arba kardu ir ištardavo: „Be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk!“ 1929 m. mokyklai suteiktas Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklos vardas ir įteikta vėliava su šūkiu „Mūsų ginklas, mūsų mokslas – Lietuvai tėvynei“.

Pažintinio-mokomojo pobūdžio paroda skirta eksponuoti Lietuvos krašto apsaugos sistemos kariniuose daliniuose, mokslo ir švietimo įstaigose. Penkiuose dvipusiuose parodos stenduose supažindinama su Karo mokyklos vadovybe, kadrine sudėtimi, kariūnų koviniu rengimu, buitimi ir kasdienybe, tradicijomis. Parodos dailininkė Rasa Gricienė.

 

 

Kilnojamosios Vytauto Didžiojo karo muziejaus parodos užsakomos tel.: +370 37 22 28 47 arba el. p.: laura.rimkute@kam.lt