PIRMOJO PASAULINIO KARO VEIKSMAI LIETUVOJE 1914–1915 M. IR NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVOS 1918–1923 M.

Ekspozicija „Pirmojo pasaulinio karo veiksmai Lietuvoje 1914–1915 m.“ skirta kovoms Lietuvos teritorijoje atspindėti. Eksponuojamos Rusijos ir Vokietijos kariuomenių eilinių uniformų rekonstrukcijos, ekipuotė, šaunamieji ginklai, apdovanojimai ir ženklai.

Ekspozicija „Nepriklausomybės kovos 1918–1923“ skirta Lietuvos kariuomenės kūrimosi pradžiai ir lietuvių tautos pasiaukojamai kovai ginant Tėvynę nuo bolševikų, bermontininkų ir lenkų įamžinti. Lankytojams pristatoma kovose dalyvaujančių kariuomenių uniformos ir ginkluotė, paveikslai su to metu batalinėmis scenomis.