Prieš 90 metų ANBO-IV eskadrilė pakilo skrydžiui aplink Europą

1934 m. birželio 25 d. prasidėjo legendinis ANBO-IV skrydis aplink Europą, o šiandien minime 90-ąsias šio sėkmingiausio ir žymiausio Nepriklausomos Lietuvos karo aviacijos žygio metines.

Skrydžio sumanytojo ir vadovo plk. ltn. Antano Gustaičio bute – skrydžio štabe – vyko paruošiamieji darbai: braižomi maršrutai, aiškinamasi meteorologinės sąlygos, orientavimosi detalės. Apie 100 lapų žemėlapių(!) Kai kurie jų buvo ilgesni nei 5 metrai, taigi juos reikėjo sutvarkyti taip, kad skrendant būtų patogu jais naudotis. Likus kelioms dienoms iki numatyto skrydžio lėktuvai buvo galutinai paruošti. Atliktas nedidelis paruošiamasis skrydis maršrutu Kaunas–Utena–Rokiškis–Kaunas.

Išaušus 1934 m. birželio 25-osios rytui, Kauno aerodrome įvyko lakūnų išlydėtuvės. Trimis tuo metu greičiausiai ir efektingiausiai skrendančiais lėktuvais ANBO-IV, pažymėtais 61, 62 ir 63 numeriais, apsukę atsisveikinimo ratą aplink Kauną, pilotas plk. ltn. Antanas Gustaitis, žvalgas kpt. Juozas Namikas, pilotas kpt. Jonas Liorentas, žvalgas kpt. Romualdas Marcinkus, pilotas ltn. Jonas Mikėnas, mechanikas Kazys Rimkevičius pasuko šiaurės kryptimi, Stokholmo link.  Aplankytos dvylikos Europos valstybių sostinės. Kiekvienoje šalyje – vis kita patirtis ir atsiminimai. Londono gatvių subtilybės ir valios išbandymas, navigacijos pamokos skrendant per liūtį virš Šiaurės jūros. Pramonės sektoriaus įdomybės – tai Prahos, Paryžiaus motorų gamyklos, Italijos aviacijos fotoaparatų gamykla. Visose šalyse lakūnai buvo iškilmingai sutikti, be oficialių priėmimų, tokių kaip lakūnų priėmimas Venecijos rūmuose paties Musolinio, neapsieita be smagių vengriškų šokių ar belgų „Mažojo aviatorių baleto“. Aplankyti šalių kultūros monumentai, Britų muziejus, Švedijos kariuomenės muziejus, Milano aviacijos muziejus.

Nepriekaištingu tikslumu, kaip ir buvo planuota, liepos 19 d. 18 val., nuskridę beveik 10 000 km, trys ANBO-IV pasirodė padangėje viršun Kauno ir, apsukę porą ratų, vienas paskui kitą nusileido aerodrome. Kaune į sutiktuves susirinko gausybė žmonių, tarp jų aukščiausi valdžios ir kariuomenės atstovai. Po skrydžio patys lakūnai dalinosi įspūdžiais apie kelionę, išskirdami įsimintiniausius momentus. Plk. ltn. A. Gustaitis pasakojo apie lengviausią etapą Baltijos jūra ir sunkiausią – iš Kopenhagos į Amsterdamą, kpt. J. Liorentas gyrė lėktuvų galimybes, kpt. J. Namikas ir ltn. J. Mikėnas išskyrė skrydžio per kalnus ir jūras etapą, kpt. R. Marcinkus – draugiškus priėmimus, mechanikas K. Rimkevičius, žinoma, pasidžiaugė, kad lėktuvų taisyti neprireikė.

Tiek Lietuvos, tiek užsienio spauda puikiai įvertino skrydį. Juo ne tik paminėtos pirmosios Dariaus ir Girėno skrydžio metinės, bet ir Europai pademonstruotas Lietuvoje sukurtas, ištobulintas ir pagamintas ANBO-IV lėktuvo modelis, jo galimybės bei lakūnų meistriškumas.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių nuotraukos.

ANBO IV eskadrilės išlydėtuvės Aleksoto aerodrome, 1934 m. birželio 25 d.
ANBO IV eskadrilės išlydėtuvės Aleksoto aerodrome. Plk. ltn. Antanas Gustaitis prieš skrydį. 1934 m. birželio 25 d.
ANBO IV eskadrilės išlydėtuvės Aleksoto aerodrome, 1934 m. birželio 25 d.
ANBO IV eskadrilės išlydėtuvės Aleksoto aerodrome. Kalbą sako Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis (dešinėje). Antras iš kairės stovi brg. gen. Vladas Nagevičius. 1934 m. birželio 25 d.
ANBO IV eskadrilės išlydėtuvės Aleksoto aerodrome. Plk. ltn. Antanas Gustaitis atsisveikina su žmona Brone. 1934 m. birželio 25 d.
ANBO IV eskadrilės išlydėtuvės Aleksoto aerodrome. Lietuvos vyriausybės ir kariuomenės atstovai eskadrilės išlydėtuvėse Aleksoto aerodrome. Kalbą sako Lietuvos užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis. 1934 m. birželio 25 d.
ANBO IV eskadrilės išlydėtuvės Aleksoto aerodrome. Plk. ltn. Antanas Gustaitis, lipa į lėktuvą. 1934 m. birželio 25 d.
ANBO IV eskadrilės išlydėtuvės Aleksoto aerodrome. Plk. ltn. Antanui Gustaičiui prieš pat išvykimą įteikiama dovana. 1934 m. birželio 25 d.
ANBO IV eskadrilės išlydėtuvės Aleksoto aerodrome. Vienas iš ANBO IV lėktuvų su lakūnais viduje prieš skrydį. 1934 m. birželio 25 d.
ANBO IV eskadrilės išlydėtuvės Aleksoto aerodrome. Skrydžiui parengti du ANBO IV lėktuvai. 1934 m. birželio 25 d.
ANBO IV eskadrilės išlydėtuvės Aleksoto aerodrome. Eskadrilės lėktuvas Nr. 62 parengtas skrydžiui. 1934 m. birželio 25 d.
ANBO IV eskadrilės išlydėtuvės Aleksoto aerodrome. Eskadrilės išlydėtuvių dalyviai – kariuomenės atstovai ir civiliai. 1934 m. birželio 25 d.
ANBO IV eskadrilės lakūnų sutikimas Stokholmo Barkaby oro uoste. Iš kairės: 1-as kpt. Juozas Namikas, 2-as ltn. Romualdas Marcinkus, 4-as kpt. Jonas Liorentas 5-as Švedijos karo aviacijos viršininkas gen. Torsten Friis, 6-as plk. ltn. Antanas Gustaitis, 7-as Lietuvos pasiuntinys Švedijoje Jurgis Savickis, 8-as Švedijos plk. Örnberg, 9-as Lietuvos pasiuntinybės Stokholme sekretorius Antanas Trimakas, 10-as Švedijos kariuomenės štabo Aviacijos skyriaus viršininkas plk. ltn. Björnber, 11-as ltn. Jonas Mikėnas. Nuotraukoje taip pat yra Švedijos karo aviacijos kpt. Af. Uhras. 1934 m. birželio 25 d.
ANBO IV eskadrilės lakūnai Švedijos aviacijos ministerijoje. Iškilmingi pietūs Švedijos aviacijos ministerijoje. Iš kairės: 3-ias kpt. Juozas Namikas, 5-as Lietuvos pasiuntinys Švedijoje Jurgis Savickis, 6-as Švedijos karo aviacijos viršininkas gen. Torsten Friis, 7-as Lietuvos karo aviacijos plk. lt. Antanas Gustaitis, 9-as ltn. Romualdas Marcinkus, 11-as ltn. Jonas Mikėnas, 13-as Lietuvos pasiuntinybės Stokholme sekretorius Antanas Trimakas, 15-as kpt. Jonas Liorentas. 1934 m. birželio 25 d.
ANBO IV eskadrilės lakūnai su Švedijos karininkais. Iš kairės: 1-as aviacijos mechanikas Kazys Rimkevičius, 2-as ltn. Romualdas Marcinkus, 4-as kpt. Juozas Namikas, 7-as plk. ltn. Antanas Gustaitis, 9-as kpt. Jonas Liorentas, 11-as ltn. Jonas Mikėnas. 1934 m. birželio 26-27 d.
ANBO IV eskadrilės lakūnų sutikimas Kopenhagos Kastrupo aerodrome. Iš kairės: Lietuvos generalinis garbės konsulas Kopenhagoje Bjarnas Nielsenas (Bjarne Nielsen), Lietuvos karo aviacijos viršininkas plk. ltn. Antanas Gustaitis, kpt. Jonas Liorentas, kpt. Juozas Namikas, ltn. Jonas Mikėnas, ltn. Romualdas Marcinkus, aviacijos mechanikas Kazys Rimkevičius. 1934 m. birželio 27 d.
Plk. ltn. Antanas Gustaitis Kopenhagos Kastrupo aerodrome. 1934 m. birželio 27 d.
ANBO IV eskadrilės lakūnai Amsterdamo Schipholo aerodrome. Prieš išskrendant Lietuvos generalinis garbės konsulas Nyderlanduose P. Pennas atsisveikina su eskadrilės vadu plk. ltn. Antanu Gustaičiu. 1934 m. birželio 28 d.
ANBO IV eskadrilės lakūnų sutikimas Londono Kroidono aerodrome. Iš kairės 3-ias kpt. Jonas Liorentas, 5-as plk. ltn. Antanas Gustaitis, 7-as kpt. Juozas Namikas, 9-as ltn. Romualdas Marcinkus, 13-as ltn. Jonas Mikėnas, 14-as aviacijos mechanikas Kazys Rimkevičius. 1934 m. birželio 29 d.
ANBO IV eskadrilės lakūnų priėmimas Lietuvos Respublikos pasiuntinybėje Paryžiuje. Sėdi (iš kairės): Buržė (Bourget) aerodromo įgulos viršininkas gen. Hudemonas (Houdemont); Lietuvos karo aviacijos viršininkas ir eskadrilės vadas plk. ltn. Antanas Gustaitis, Prancūzijos Aviacijos generalinio štabo viršininkas gen. Fernandas Adolfas Barė (Fernand Adolphe Barre), Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Prancūzijoje Petras Klimas, gen. Luisas de Goi de Mezeirakas (Louis de Goys de Mezeyrac, buvo apdovanotas Lietuvos karo aviacijos garbės ženklu „Plieno sparnai“); Prancūzijos vyriausiasis aviacijos inspektorius Emilis Polis Dumanua (Emile Paul Dumanois), Lietuvos Respublikos prekybinių diplomatinių delegacijų į užsienį pirmininkas Jonas Dobkevičius. Stovi (iš kairės): kpt. Jonas Liorentas, ltn. Romualdas Marcinkus, Prancūzijos aviacijos generalinio štabo adjutantas kpt. Bruyeras (Bruyere), kpt. J. Namikas, Prancūzijos oro ministro kabineto šefas Žiskaras Esteingas (Giscard Estaing), ltn. J. Mikėnas, Prancūzijos karo ministerijos II skyriaus viršininkas plk.Keltzas (Koeltz), Prancūzijos oro ministerijos II skyriaus viršininkas plk. Košė (Cochet), inžinierius konstruktorius Kola (Collas), Lietuvos Respublikos pasiuntinybės Paryžiuje patarėjas Stasys Girdvainis ir konsulas Bronius Blaveščiūnas. 1934 m. liepos 5 d.
ANBO IV eskadrilė Marselio Marignano aerodrome. Lietuvos lakūnai Lietuvos konsulu Nicoje M. F. Beki (M. François Becchi) ir Prancūzijos karininkais. Iš kairės: 1-as ltn. Romualdas Marcinkus, 2-as kpt. Jonas Liorentas, kpt. Juozas Namikas, 6-as plk. ltn. Antanas Gustaitis, 8-as? M. F. Beki (M. François Becchi), 10-as ltn. Jonas Mikėnas. Nuotraukoje taip pat yra: vadas? Deloy ir kapitonai Maggi ir Baudon. 1934 m. liepos 6 d.
ANBO IV eskadrilė Prahoje. Oficialus Lietuvos lakūnų sutikimas Prahos kariniame Kbelio (Kbely) aerodrome. Atliekami Čekoslovakijos ir Lietuvos himnai. Priekyje (iš kairės): 1-as plk. ltn. Antanas Gustaitis, 2-as Lietuvos pasiuntinys Čekoslovakijoje Jonas Aukštuolis, 3-ias karo apygardos viršininkas gen. Jozefas Bilis (Josef Bílý). Antroje eilėje (iš kairės): gen. Bedrichas Homola (Bedřich Homola), pasiuntinybės sekretorius Pranas Sidzikauskas, kpt. Juozas Namikas, kpt. Jonas Liorentas. 1934 m. liepos 11 d.
ANBO IV eskadrilė Prahos kariniame Kbelio (Kbely) aerodrome. 1934 m. liepos 11 d.
ANBO IV eskadrilės lakūnai Romoje. 3-as iš kairės – plk. ltn. Antanas Gustaitis. 1934 m. liepos 7 – 9 d.
ANBO IV eskadrilės lakūnai Romoje. Lietuvos lakūnai su Italijos karininku prie paminklo Džiuzepei Garibaldžiui Romoje. Iš kairės 5-as plk. ltn. Antanas Gustaitis. 1934 m. liepos 7 – 9 d.
ANBO IV eskadrilė Budapešte. Lietuvos lakūnų sutikimas Budapešto Matyasfold (Mátyásföld) aerodrome. Skrydžio dalyviai su Vengrijos karininkais (iš kairės): 1-as kpt. Juozas Namikas, 2-as ltn. Romualdas Marcinkus, 4-as plk. ltn. Antanas Gustaitis, 5-as ltn. Jonas Mikėnas, 8-as kpt. Jonas Liorentas. 1934 m. liepos 13 d.
ANBO IV eskadrilė Budapešte. Lietuvos lakūnai su Vengrijos karininkais ir valdžios atstovais Didvyrių aikštėje, pagerbus Nežinomojo kareivio kapą. Priekyje stovi (iš kairės): 3-ias kpt. Juozas Namikas, 4-as plk. ltn. Antanas Gustaitis, 5-as kpt. Jonas Liorentas. 1934 m. liepos 13 d.
ANBO IV eskadrilė Kyjive. Eskadrilės lėktuvai Kyjivo aerodrome. 1934 m. liepos 14 – 16 d.
ANBO IV eskadrilė Bukarešte. Lietuvos lakūnai Beneasa aerodrome su Rumunijos kariuomenės ir valdžios atstovais. Iš kairės: 2-as kpt. Juozas Namikas, 4-as kpt. Jonas Liorentas, 6-as plk. ltn. Antanas Gustaitis, 8-as ltn. Romualdas Marcinkus, 11-as ltn. Jonas Mikėnas. 1934 m. liepos 14 d.
ANBO IV eskadrilės lakūnų sutikimas Aleksoto aerodrome. Iš kairės: 1-as kpt. Juozas Namikas, 2-as plk. ltn. Julius Čaplikas, , 3-ias ministras pirmininkas Juozas Tūbelis, 4-as plk. Klemensas Popeliučka, 5-as plk. ltn. Antanas Gustaitis, 6-as krašto apsaugos ministras gen. ltn. Petras Šniukšta. 1934 m. liepos 19 d.