Reaktyvinis bombų svaidymo įrenginys RBU-6000

Kompleksas susideda iš svaidyklės, valdomos elektros variklių ir hidraulikos pagalba, specialaus užtaisymo mechanizmo, paduodančio gilumines bombas iš sandėlio esančio laivo viduje, reaktyvinio kieto kuro dviejų pakopų variklio, giluminės bombos RGB-60 su smūginiu kontaktiniu-hidrodinaminiu sprogdikliu. Esant reikalui, užtaisymą, taikymąsi ir šaudymą galima atlikti rankiniu būdu. Galimas kovinis panaudojimas, esant bangavimui ne didesniam kaip 8 balai.

 

Pagrindiniai techniniai duomenys:

Kompleksų kiekis laive                             2 vnt.

Vamzdžių kiekis (1 kompleksas)             12 vnt.

Kalibras                                                      212 mm

Neužtaisytos svaidyklės svoris                 3100 kg

Svaidyklės ilgis                                           2000 mm

Svaidyklės aukštis                                      2250 mm

Svaidyklės plotis                                         1750 mm

Maksimalus šaudymo nuotolis                 6000 m

Laikas nuo taikinio suradimo iki šūvio      1-2 min

Bombų atsarga                                            96 vnt.

Bombos svoris                                             136 kg

Bombos kovinės dalies tipas                      fugasinė-skeveldrinė