Savaitgalis muziejuje! Gruodžio 21-22 d.

Gruodžio 21 d., šeštadienį 👉 mažųjų laukia pažinimo ir spalvinimo popietė.

Gruodžio 22 d., sekmadienį 👉 mažieji ir jų tėveliai laukiami galvosūkių ir kryžiažodžių popietėje 🔍