Savanorių pajėgų dieną – #DienaSuUniforma

Šią dieną prieš 33 metus, 1991 metų sausio 17 dieną, buvo įkurtos Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgos.

Dabar Savanorių pajėgas žinome KASP trumpiniu, o tik įkurtos pajėgos vadinosi kitaip – Savanoriškąja krašto apsaugos tarnyba (SKAT).

Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) rengia karius savanorius Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos ginkluotai gynybai, teikia priimančiosios šalies paramą, dalyvauja tarptautinėse operacijose, teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, vykdo kitas funkcijas.

Sveikinimai su sukaktimi ir pagarba Lietuvos savanoriams!

Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių nuotraukoje – SKAT savanorių priesaika prie Aukščiausiosios Tarybos barikadų. Pirmas iš dešinės stovi SKAT vadas plk. ltn. Arvydas Pocius. XX a. 10 deš. Rimanto Bagdono nuotrauka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karo muziejus ne tik palaiko Krašto apsaugos savanorių pajėgų iniciatyvą, bet ir #DienąSuUniforma (ir ne tik šią dieną) didžiuojasi visais uniformuotais kolegomis.