Šiandien minimas pirmojo aviacijos dalies vado mjr. P. Petronio 135-metis

Šiandien minimas karo lakūno, pirmojo aviacijos dalies vado mjr. Petro Petronio 135-metis. Gimęs Žadeikių k. (Biržų aps.) Lietuvos karo lakūnas mjr. Petras Petronis jau po studijų užsienyje grįžo į Lietuvą, kur nuo 1918 m. iki pat 1923 m. tarnavo kaip Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris. 1918 metais Petras Petronis Lietuvos vyriausybės buvo paskirtas atstovu į Molėtų apskritį, kur prižiūrėjo miestų valdymą ir teikė apsaugą, o jau 1919 m. tarnavo karininku Lietuvos kariuomenės inžinerijos kuopoje.

Nepriklausomybės kovų metu mjr. P. Petronis tapo pirmuoju aviacijos dalies vadu – jis dalyvavo mūšiuose su bolševikais, savanoriams atsiimant tokius miestus kaip Ukmergė ir Panevėžys, taip pat dalyvavo Daugpilio fronto operacijose. Už nuopelnus Nepriklausomybės kovose jam suteiktas majoro laipsnis.

1924 m. karys buvo išleistas į atsargą: ėmėsi ūkininkauti, prekiauti mišku, o prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai kurį laiką slapstėsi, kol MGB buvo suimtas Kuktiškių valsčiuje įrengtame bunkeryje. Pirmasis aviacijos dalies vadas mjr. Petras Petronis 1950 m. žuvo Švenčionių kalėjime.