Spaudos draudimo laikotarpiu (1864-1904) graždanka išleistos knygos

1864 m. Rusijos imperija, numalšinusi buvusios Abiejų Tautų Respublikos tautų sukilimą, ėmėsi griežtų sankcijų: tūkstančiai sukilimo dalyvių ir rėmėjų buvo ištremta į Sibirą, dalis jų nubausta katorga arba mirties bausme. Siekiant dar labiau įsitvirtinti okupuotame krašte pradėta vykdyti lietuvių rusinimo politika, tarp kurios priemonių buvo ir Vilniaus generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo paskelbtas draudimas spausdinti, įvežti iš užsienio ir platinti lietuviškus leidinius lotyniškais rašmenimis.

Lotyniškąją rašybą turėjo pakeisti graždanka (reformuotas kirilicos variantas). Iki tol graždanka buvo rašomi Rusijos administracijos raštai, jos mokyta mokyklose. Tačiau 1864 m.  filologas Stanislavas Mikuckis parengė graždankos pritaikymo lietuvių kalbai projektą – graždankos raidynas pritaikytas lietuvių kalbos garsams, ir 1864–1865 m. raidynas paskelbtas privalomu. 1873 m. Vyriausiosios spaudos reikalų valdybos buvo uždrausta įvežti iš užsienio ir platinti lietuviškus leidinius gotikiniais rašmenimis.

Graždanka dažniausiai leistos religinės knygos, kalendoriai, elementoriai, prie kurių leidimo kartais prisidėdavo ir lietuvių inteligentai, pavyzdžiui, Laurynas Ivinskis. Per visą spaudos lotyniškaisiais rašmenimis draudimo laikotarpį lietuvių kalbai pritaikyta graždanka buvo išleista apie 60 leidinių. Gyventojai, dėl stiprėjančio lietuvių tautinio judėjimo, tokius leidinius boikotavo. Priešinantis lietuviškos spaudos draudimui, spaudinių leidyba susitelkė Mažojoje Lietuvoje, iš kurios lietuviškus leidinius slapta gabeno ir platino knygnešiai, steigtos knygnešių organizacijos.

Kartu organizuotos slaptosios mokyklos, kuriose vaikai skaityti ir rašyti mokyti gimtąja lietuvių kalba. XIX a. pabaigoje stiprėjant tautiniam pasipriešinimui, o lietuvių spaudos draudimui nepasiekus tikslo, caro valdžios požiūris į draudimą švelnėjo. Galiausiai 1904 m. gegužės 7 d. caras Nikolajus II draudimą panaikino.

Minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną kviečiame susipažinti su Vytauto Didžiojo karo muziejaus Spaudos rinkinyje saugomomis itin retomis spaudos draudimo laikotarpį menančiomis muziejinėmis vertybėmis.