Spaudos rinkinys

SPAUDOS RINKINYS

Vytauto Didžiojo karo muziejaus Spaudos rinkinyje surinkta ir saugoma per 52900 eksponatų, atspindinčių Lietuvos valstybingumo raidą ir Lietuvos karybos istoriją. Pirmieji eksponatai buvo įsigyti 1921 m. įsteigus Karo muziejų, bet kaip atskiras rinkinys pradėtas kaupti 1954 m. Pagal eksponatų gausą ir įvairovę, rinkinį būtų galima suskirstyti į šias kolekcijas: dokumentai, knygos, periodika ir smulkieji leidiniai, kartografija, filatelija ir filokartija.

 

DOKUMENTAI

Dokumentų kolekcijoje saugomi XVI–XVIII a. pergamentai, įvairūs juridiniai, finansiniai, asmens dokumentai, Nepriklausomybės kovas, sovietų ir nacių okupacijas (1940–1944 m.), Lietuvos partizaninę kovą (1944–1953 m.) liudijantys šaltiniai, taip pat krašto apsaugos sistemos formavimo ir Lietuvos kariuomenės atkūrimo (1990–1992 m.) bei šių dienų kariuomenę atspindintys dokumentai. Išskirtinę grupę sudaro lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno archyviniai dokumentai, susiję su garsiuoju transatlantiniu skrydžiu iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Lietuvą.

 

KNYGOS, PERIODIKA IR SMULKIEJI LEIDINIAI

Spaudos rinkinyje sukaupta daugiau kaip 5000 knygų ir kitokių leidinių. Vienos seniausių ir vertingiausių rinkinyje saugomų knygų siekia XVI a. Didžioji dalis leidinių susiję su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikotarpiu, carinės Rusijos ir kaizerinės Vokietijos priespaudos (XIX a. pab.–1918 m.), Pirmosios Lietuvos Respublikos kūrimosi (1918–1940 m.) laikais, Lietuvos okupacijų metais (1940–1990 m.) bei Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimu (1990 m.). Rinkinyje sukaupti XIX–XXI a. Lietuvoje ir kitose šalyse leisti laikraščiai, žurnalai, lietuvių išeivijos leidiniai, periodika ir smulkieji leidiniai: atsišaukimai, valdžios institucijų įsakymai, potvarkiai, skelbimai, žymių Lietuvos asmenų vizitinės kortelės. Gausioje plakatų kolekcijoje ypatingą istorinę vertę turi Pirmojoje Lietuvos Respublikoje spausdinti Nepriklausomos Lietuvos Seimo rinkimų, propagandiniai, kovų dėl Vilniaus krašto plakatai.

KARTOGRAFIJA

Spaudos rinkinio pasididžiavimas – kartografijos kolekcijoje saugomi senieji XVI–XVII a. Lietuvos žemėlapiai, XVIII–XX a. užsienio valstybių išleisti žemėlapiai ir atlasai. Didžiąją šios kolekcijos dalį sudaro Pirmosios Lietuvos Respublikos kariuomenės Karo topografijos skyriaus ir šių dienų Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centro išleisti įvairių mastelių Lietuvos žemėlapiai, miestų planai, specializuoti kartografiniai žemėlapiai.

FILATELIJA

Išskirtinė filatelijos rinkinio vertybė – Kanados filatelininkų ir numizmatų draugijos dovana – Lietuvos pašto ženklų (1918–1940 m.) kolekcija. Taip pat čia saugomi pašto ženklai, skirti lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno transatlantiniam skrydžiui įamžinti, muziejui patikėta žinomo Lietuvos miškininko, pedagogo Jono Gelaževičiaus daugiau nei 6000 pašto ženklų kolekcija floros ir faunos tematika. Atskirą dalį sudaro XX a. Sovietų Sąjungoje išleisti pašto ženklai. Nuo 1990 metų renkama atkurtos Nepriklausomos Lietuvos pašto ženklų kolekcija.

FILOKARTIJA

Spaudos rinkinyje saugoma daugiau nei 3000 lituanistinių atvirukų, išleistų nuo XX a. pradžios iki šių dienų, Pirmojo pasaulinio karo metu vokiečių leistų Lietuvos miestų atvirukų, kuriuose atsispindi karo veiksmų vaizdai. Išskirtines grupes sudaro 1906 m. pirmojo knygyno Kaune įkūrėjos Onos Vitkauskytės lietuvių kalba išleisti atvirukai, pasižymintys tematikos įvairove (ypač paminėtini – su gaidomis), Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio (1918–1940 m.) atvirukai, atspindintys daugumą valstybės gyvenimo sričių. Nemaža rinkinio dalis yra sovietinio laikotarpio lietuviški atvirukai, proginiai sveikinimai, ženkliniai atvirlaiškiai, kitų šalių atvirukai.