Trečiajam pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkui – 105 metai

Kaip žinome, 1930 m. galime laikyti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto vardo suteikimo vajumi. Nors įkurtas gerokai anksčiau, būtent šiais metais šio karvedžio vardą gavo ir mūsų muziejus. Tačiau šiandien pakalbėkime apie karinį dalinį, kuris šį vardą gavo dar 1920 m. vasario 16 d. Be abejo, kalbame apie Trečiąjį pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulką. Šiandien minime ne jo krikštynas, o 105-ąsias „gimimo“ metines. Būtent 1919 m. gegužės 4 d. karininkui Pranui Liatukui pavesta Raseiniuose pradėti formuoti trečiąjį pėstininkų pulką.

Pradžia toli gražu nepriminė Vytauto didžiojo galybės. Vaizdas buvo visiškai priešingas –negausiam karių kiekiui trūko ginklų, uniformų, batų, maisto, pinigų. Taip pat žinome garsųjį Vytauto atsitraukimo manevrą, tapusį kertiniu lemtingajame Žalgirio mūšyje. Deja, šiame pulke pasitaikė opi atsitraukimo, skirtingai nei Vytauto atveju, be sugrįžimo atgal į mūšio lauką problema. O toks atsitraukimas, kaip žinia, yra ne kas kita, kaip pats tikriausias dezertyravimas. Tokia nemalonią tendenciją lėmė ne viena priežastis. 1919 m. liepą į pulką buvo įtrauktas Šiaulių batalionas, savaime suprantama, suformuotas daugiausiai Šiaulių krašto vyrais. Pulką perkėlus į Panevėžį, kur tuo metu buvo telkiamos pajėgos prieš kraštą puolusius bolševikus, Šiaulių bataliono kariai pradėjo masiškai trauktis iš pulko. Be abejo, nepamirškime žymiai labiau suprantamų priežasčių – blogas pulko aprūpinimas, priešiškos propagandos veiksnys, netinkamas kai kurių karininkų elgesys, karo baimė ir kt.

  Nors ši problema buvo pakankamai ryški, kad apie ją net užsiminėme, tai tik parodo nelengvą pulko ir bendrą visos kariuomenės kūrimosi pradžią. Žymiai svarbiau prisiminti tai, ką pulkui pavyko nuveikti nepaisant visų problemų ir negandų. Tiksliau sakant, prisiminkime kaip tas problemas ir negandas, vilkinčias priešiškų kariuomenių uniformomis, pavyko įveikti. Drąsiomis operacijomis ir tvirtu fronto saugojimu, nepaisant gana dažnai pasitaikančių netekčių pulkas užsitarnavo patikimo ir ryžtingo dalinio statusą. Ką tik paminėtos drąsos, tvirtybės, patikimumo, ryžto savybės neabejotinai siejasi būtent su Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu Vytautu, kurio vardą pulkui buvo lemta nešioti.

Peržvelgiant likusį pulko gyvenimą Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu, svarbiausia paminėt, kad tas gyvenimas buvo nutrūkęs. 1926 m. pulkas buvo išformuotas, bet 1935 m. vėl atkurtas. Deja, bet antrą kartą pulko gyvavimą nutraukė ne prisitaikymas prie taikos sąlygų, o būtent karas ir sovietinė okupacija. Tačiau tuo pulko gyvavimas visgi nesibaigė, jo tradicijas šiandien tęsia Vytauto Didžiojo Jėgerių batalionas.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių vertybės.

Lietuvos Respublikos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto pulko III bataliono ryšių būrio kariai, 1937 m. Antroje eilėje iš kairės 3-ias sėdi eil. Vladas Orentas
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko kareivinės, 1925 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas pietų metu, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko kariai valo ginklus, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko kariai – Vyčio kryžiaus kavalieriai. Pulko kariai, Vyčio kryžiaus kavalieriai, dalyvavę Nepriklausomybės kovose. Viršuje: viršila Liudas Dambrauskas (1898-09-15–1933), j. pusk. Jonas Urbšaitis (1898-06-18–1975-06-17), Vladas Zaleckis (1900-10-27–1951 žuvo Pečioros lageryje), virėjas Janelionis, Kazys Bartulis (1900–1946-08-30)
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko išformavimas, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko išformavimas, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko kariai Kauno geležinkelio stotyje, 1925 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko 3-oji kuopa, 1925 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko kulkosvaidininkų kareivinės, 1925 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko karininkai, 1925 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko karininkai, 1925 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko karių priesaika, 1925 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko karių priesaika, 1925 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko karių iškilmingas maršas, 1925 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko muzikantai, 1925 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko mokomoji kuopa, 1925 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko kariai laisvalaikiu, 1924 m.
Saulėlydis ties Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko II bataliono stovykla Rukloje, 1936 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko vadas mjr. Aleksas Jakaitis su pulko Vyčio kryžiaus kavalieriais. Vadas stovi iš kairės penktas. Tupi pirmas iš dešinės puskr. Juozas Garjonis. Stovi antroje eilėje iš dešinės pirmas Vincas Gasparaitis. Pirmoje eilėje stovi iš kairės trečias ltn. Jonas Masandukas, septintas j. puskr. Antanas Levinskas. 1922 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko vadas mjr. Aleksas Jakaitis sega Vyčio kryžius savo pulko kariams, 1922 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto 1-oji kulkosvaidžių kuopa, 1924-1925 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko naujokų priesaika, 1925 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko pirmoji futbolo komanda, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko ryšių kuopa, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko futbolo varžybos, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko karininkai manevruose, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko kariams išduodami lašiniai, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko kariai manevruose, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko kariai Kauno apylinkėse, 1925 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko siuvykla, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko stalių dirbtuvės, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės vadas plk. Juozas Stanaitis tikrina 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko maisto kokybę, 1923 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas pavasario darbuose, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas pavasario darbuose, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas ūkio darbuose, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko kariai valo patalynę, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas manevruose, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas manevruose, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas išlydint Karo apygardos viršininką, 1926 m.