Vytauto Didžiojo karo muziejaus pastato dalies atnaujinimo ketvirtas etapas

Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose saugoma daugiau nei ketvirtis milijono eksponatų. Dalis jų saugoma gilias ištakas turinčios dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos teritorijoje. Šioje teritorijoje įsikūrę trys Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniai – archeologijos, meno ir istorinių daiktų.

Atsižvelgiant į kilnojamos ir nekilnojamos kultūros paveldo išsaugojimo svarbą, įgyvendinamas Europos Sąjungos finansuojamas projektas, kurio dalį finansuoja Krašto apsaugos ministerija. Šiuo metu vyksta ketvirtasis projekto įgyvendinimo etapas – langų keitimas.

Įgyvendinus šį projektą bus padidinta pastato energetinio naudingumo klasė nuo dabartinės F iki C, sumažintas metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, o muziejinės vertybės bus saugomos tam pritaikytoje aplinkoje.

„Vienas didžiausių ir vertingiausių – archeologijos rinkinys – pradėtas kaupti prieš 100 metų. Šiuo metu jame saugoma virš 45 000 archeologinių radinių iš visos Lietuvos. Šiame rinkinyje saugoma ir gen. V. Nagevičiaus sukaupta archeologijos rinkinio kolekcija ir tyrinėjimų medžiaga. Meno rinkinyje saugoma daugiau nei 1700 muziejinių vertybių: tapybos, skulptūros, taikomosios dailės ir grafikos kūriniai. Šiuo metu rinkinyje sumontuotos aukščiausius standartus atitinkančios slankiojančios meno saugojimo sistemos. Minėtoje teritorijoje įsikūręs ir dar vienas – istorinių daiktų rinkinys. Iš kitų muziejaus rinkinių jis išsiskiria savo specifika – čia sukaupti ir saugomi skirtingų rūšių, medžiagų eksponatai, o rinkinio pasididžiavimu galima įvardinti – Nepriklausomybės kovų laikus menančias muziejines vertybes: pirmosios karinės uniformos, pulkų vėliavos, karo trofėjai. Šiuo metu daiktų rinkinyje yra saugoma daugiau 18 000 eksponatų. Karo medicinos tarnybos teritorijoje įrengtose muziejaus saugyklose įkurta ir dalis ginklų rinkinio, kuriame saugoma artilerijos ginkluotė. Šalia rinkinių pastato įkurtos restauravimo dirbtuvės, kuriose restauruojamos ne tik Karo muziejaus, tačiau ir kitų Lietuvos muziejų, kolekcininkų kaupiamos ir  saugomos kultūros vertybės.

Dėl šių rinkinių svarbos pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymui bei vienos svarbiausių struktūrų –  Lietuvos kariuomenės – istorijos išsaugojimui, viena iš muziejaus funkcijų ir yra ne tik išsaugoti, bet būti ir atviru muziejumi – bendradarbiaujant su archeologais, mokslininkais, akademine bendruomene, supažindinti visuomenę su turimomis vertybėmis ir jų atskleidžiamomis istorijos detalėmis“, – apie Karo medicinos tarnybos teritorijoje įsikūrusių Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių svarbą kalbėjo muziejaus direktorė Rita Malinauskienė.

Šiuo metu saugyklose sumontuotos naujos saugojimo sistemos, sutvarkyta šildymo sistema, vandentiekis, kanalizacija, įrengta viena moderniausių gaisro gesinimo sistemų. Projektą planuojama baigti 2022 m. gegužės mėnesį. Jį įgyvendinus Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniai taps atviri lankytojams, planuojama organizuoti temines ekskursijas, bendradarbiaujant su universitetais, Lietuvos ir užsienio muziejais organizuoti konferencijas, atlikti mokslinius tyrimus.