Vytauto Didžiojo karo muziejui dovanoti išeivijos šaulio Mykolo Abariaus daiktai

Mykolas Abarius (1926-2022) buvo inžinierius, aktyvus visuomenės veikėjas ir ilgametis Šaulių sąjungos išeivijoje vadas.

Zarasų (tuometinių Ežerėnų) apskrities Antazavės valsčiuje gimusį Mykolą, kaip ir tūkstančius lietuvių, Antrasis pasaulinis karas ir artėjanti antroji sovietinė okupacija, nubloškė į Vakarus. Buvęs Lietuvos Vietinės rinktinės karys-savanoris 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. – į JAV.

Jungtinėse Valstijose Henry Fordo koledže Mičigano valstijoje įgijęs išsilavinimą, M. Abarius tris dešimtis metų Ford gamykloje dirbo braižytoju ir konstruktoriumi.

Nuo 1960 m. buvo aktyvus Šaulių sąjungos išeivijoje narys, o 1987-2012 m. – jos vadovas. Ne tik vadovavo šauliams išeivijoje, tačiau ir padėjo atsikuriant Lietuvos šaulių sąjungai.

Ši diena Vytauto Didžiojo karo muziejui yra didi, nes Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas šaulys Stasys Ignatavičius dovanojo iškilaus Lietuvos išeivio gyvenimą ir visuomeninę veiklą liudijančius daiktus.

Tarp 65 perduotų vertybių yra: Vyčio kryžiaus, Laisvės kovų kryžiaus, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ir kitokių ordinų medaliai, juostelės ir liudijimai; telegramos; baretės; pasižymėjimo ženklai ir juostelės; vardinis laikrodis; uniformos ir t.t.

Dėkojame Stasiui Ignatavičiui už perduotas vertybes. Garbė jas saugoti Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose.