Zenitinis pabūklas AK-630

AK-630 yra skirtas oro taikiniams, nedideliems vandens taikiniams, nešarvuotiems arba lengvai šarvuotiems, žemai skrendančioms priešlaivinėms raketoms ir plaukiojančioms minoms naikinti. Kompleksas valdomas jūrinio artilerinio radaro MR-123 „VIMPEL” pagalba, esant reikalui, taikomasi ir šaudoma nuo išorines kolonėlės. Vamzdžiai (6 vnt.) patalpinti į apvalkalą, aušinimas vyksta vandeniu, spyna stūmoklinio tipo, sviedinių padavimas juostinis. Sviedinio kapsulė suveikia nuo elektrinio impulso. Pilnas ciklas – užtaisymas, šūvis ir tūtos išmetimas vyksta vieno vamzdžių apsisukimo metu.

 

Pagrindiniai techniniai duomenys:

Kalibras                                    30 mm

Komplekso svoris                   1100 kg

Vamzdžių kiekis                       6 vnt.

Vamzdžio ilgis                          1470 mm

Sviedinių atsarga                     2000 vnt.

Sviedinių tipas                          skeveldrinis-fugasinis, trasuojantis

Sviedinių padavimas                juostinis

Sviedinio svoris                         1,17 kg

Pradinis sviedinio greitis          880 m/s.

Nepertraukiamos serijos ilgis  400 šūv.

Greitošauda                               5000 šūv./min.

Šūvio nuotolis                            4000-5000 m